Hva er etikk?

Hva er etikk?

Karl Henrik Aanesen
En kort innføring i etiske teorier.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva etikk er
 • kunne forklare og bruke sentrale etiske begreper
 • kunne ha saklige diskusjoner om etiske problemstillinger
Ninian Smarts syv religionsdimensjoner

Ninian Smarts syv religionsdimensjoner

Knut Dæhli
Når du skal beskrive ulike religioner, bør det gjøres systematisk. Læreplanen i religion og etikk vektlegger Ninian Smarts syv religionsdimensjoner.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til Ninian Smarts syv religionsdimensjoner
 • kunne anvende disse dimensjonene i beskrivelse av ulike religioner
Introduksjon til filosofi

Introduksjon til filosofi

Karl Henrik Aanesen
En introduksjon til filosofi. Hva er et filosofisk spørsmål? Hva er bullshit? Hvorfor trenger vi filosofi?

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • vite hva som kjennetegner filosofi og kritisk tenkning
 • kunne skille filosofi fra religion og vitenskap
 • kunne utforske filosofiske spørsmål og paradokser
 • kunne reflektere over betydningen av sannhet, filosofi og kritisk tenkning
An-be-het-else-ord

An-be-het-else-ord

Åsa Abusland
Ein læringssti om ein type ord som vi ikkje bør bruke for mykje når vi skriv nynorsk.

Når du har jobba med denne stien, kan du

 • gjere greie for kva an-be-het-else-ord er for noko
 • forklare kvifor vi ikkje bruker desse orda særleg mykje i nynorsk
 • finne gode alternativ til an-be-het-else-ord
Ein enkel veg til heilt grei nynorsk

Ein enkel veg til heilt grei nynorsk

Åsa Abusland
Ein læringssti som hjelper deg å få på plass det heilt grunnleggande du må kunne når du skriv nynorsk.

Du har kanskje høyrt læraren din seie: “Nynorsk er ikkje vanskeleg å bli god i!” Men det er du kanskje ikkje heilt einig i, eller så har du ikkje ambisjonar om å bli meir enn sånn passe god i sidemålet ditt.

Her vil du lære dei viktigaste reglane som kan hjelpe deg til å skrive heilt grei nynorsk. For å få til dette må du vere innstilt på å lære deg

 • dei tre vanlegaste verbtypane
 • fem vanlege sterke verb
 • regelrett hankjønns-, hokjønns- og inkjekjønnsbøying
 • dei personlege pronomena som er forskjellige frå bokmål
 • eigedomsorda som er forskjellige frå bokmål
 • plassering av eigedomsord på nynorsk
 • spørjeorda på nynorsk
Ungdomskultur før og nå

Ungdomskultur før og nå

Marthe Johanne Moe, Lene Lie
Læringsstien går i dybden på begrepet ungdom og ser på hva som har preget ungdomskulturer gjennom tidene.

Hva vil det si å være en ungdom? Ungdomgenerasjonene har gjennom tidene vært ganske ulike, men de har også hatt noe til felles: De har markert avstand til foreldregenerasjonen på ulikt vis. Når du har fullført denne læringsstien, skal du kunne

 • forklare begrepet "ungdom"
 • beskrive hva som kjennetegner ungdomskulturer
 • reflektere over hva som former en ungdomskultur
 • presentere en valgt subkultur du har fordypet deg i
Multiplikasjon av sannsynligheter. Betinget sannsynlighet

Multiplikasjon av sannsynligheter. Betinget sannsynlighet

Bjarne Skurdal
Her har vi samlet fagstoffet om multiplikasjon av sannsynligheter, der vi bruker produktsetningen for avhengige eller uavhengige hendelser.

Her har vi samlet fagstoffet om multiplikasjon av sannsynligheter, der vi bruker produktsetningen for avhengige eller uavhengige hendelser. Det er altså viktig å kunne avgjøre om to hendelser er avhengige eller ikke.

I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar

   

Produksjon og samfunn

Produksjon og samfunn

Kristin Sundstrøm
I denne læringsstien lærer du om produksjon i ulike samfunn og kulturer, og kjennetegn ved de. Du ser også på utviklinga av industrisamfunnet.

Læringsmål:

 • kjenne til ulike typer produksjon i ulike kulturer og tidsepoker
 • kunne finne fram til kilder om et samfunn og beskrive kjennetegn ved det
 • kunne redegjøre for trekk ved industrisamfunnet, og utviklinga av det
 • kunne se sammenhenger mellom globalisering og produksjon
Myter og lesemåter

Myter og lesemåter

Ragna Marie Tørdal
Hva er en myte, hva har de ulike skapelsesmytene til felles, og hvordan skal vi forstå disse fortellingene i dag?

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva en myte er
 • kjenne til skapelsesmyter i ulike kulturer og religioner
 • kjenne til ulike lesemåter og forstå hvordan lesemåten preger vår forståelse av teksten
 • kunne peke på og reflektere over likheter og forskjeller i noen skapelsesmyter
Skryt av noen du setter pris på!

Skryt av noen du setter pris på!

Marion Federl
Lag en enkel fest- eller hyllesttale etter oppskrift. Sett opp vurderingskriterier og hold talen for klassen.

En tale som handler om å gi en person ros og skryt, kaller vi en hyllesttale. Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kjenne ei grunnoppskrift på en hyllesttale
 • kunne lage og holde en kort hyllesttale selv
 • kunne vurdere en hyllesttale