Lag og vurder designprofiler

Lag og vurder designprofiler

Andrea Søndervik, Albertine Aaberge
Hvordan utarbeide og vurdere logo og designprofil for en virksomhet?

Etter å ha gått gjennom denne stien skal du:

 • vite hva en designprofil er
 • kunne lage logo og med tilhørende designprofi
 • forstå hva som gjør at en designprofil fungerer bra, og kunne vurdere den du har laget
For godt til å være sant?

For godt til å være sant?

Marthe Johanne Moe
Noen ganger er en nyhet for god til å være sann. Lær deg å avdekke falske nyheter og hindre spredning.

Hvor mye stoler du på det som dukker opp på sosiale medier? Du og andre deler andres innhold, ofte uten å tenke over om innholdet er sant. I denne læringsstien skal du arbeide med en konkret sak. Etter å ha fullført stien skal du:

 • kunne forklare hva falske nyheter er og hvordan de spres
 • vite hvordan du kan gå fram for å avdekke falske nyheter og hindre at de blir spredt
 • kjenne til hvordan kunnskap i flere fag kan hjelpe deg til å være en kildekritisk og aktiv medborger
Bringerbærtrøa bo- og helsetun

Bringerbærtrøa bo- og helsetun

Hege Nikolaisen
Dette er en læringsti hvor du kan se for deg at du skal arbeide på sykehjem. Den er beregnet for helsefagarbeidere som praktisk tilnæring til fagstoffet.

Dette er en læringssti med tema bo- og helsesenter. Den er beregnet for helsefagarbeidere som praktisk tilnærming til fagstoffet.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • forstå hvordan det kan være å bo og jobbe på et helsesenter
 • ha øvd på ulike situasjoner som kan oppstå på et helsesenter, slik at du er bedre forberedt når du skal ut i jobb
 • drøfte hva som kjennetegner en profesjonell helsefagarbeider
 • forklare hvordan man kan ivareta brukermedvirkningen
Vekstfart

Vekstfart

Bjarne Skurdal
Her har vi samlet fagstoff der du kan lære mer om gjennomsnittlig og momentan vekstfart.

Her har vi samle fagstoff der du kan lære mer om gjennomsnittlig og momentan vekstfart. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
 • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar
Eksponential- og potensfunksjoner

Eksponential- og potensfunksjoner

Bjarne Skurdal
Her har vi samlet fagstoff der du kan lære mer om eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rotfunksjoner.

Her har vi samlet fagstoff der du kan lære mer om potensfunksjoner og rotfunksjoner. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
 • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar
Tredjegradsfunksjoner

Tredjegradsfunksjoner

Bjarne Skurdal
Her har vi samlet fagstoff der du kan lære mer om polynomfunksjoner som tredjegradsfunksjoner.

Her har vi samlet fagstoff der du kan lære mer om polynomfunksjoner som tredjegradsfunksjoner. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
 • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar
Andregradsfunksjoner

Andregradsfunksjoner

Bjarne Skurdal
Her har vi samlet fagstoff der du kan lære mer om andregradsfunksjoner.

Her har vi samlet fagstoff der du kan lære mer om andregradsfunksjoner. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
 • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar
Lineære funksjoner

Lineære funksjoner

Bjarne Skurdal
Her har vi samlet fagstoff der du kan lære om lineære funksjoner eller rette linjer.

Her har vi samlet fagstoff der du kan lære om lineære funksjoner eller rette linjer. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
 • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar
Matematiske modeller som grunnlag for beslutninger

Matematiske modeller som grunnlag for beslutninger

Bjarne Skurdal
Her kan du lære at vi må være forsiktige i tolkningen av resultatet av en regresjon.

Her kan du lære at vi må være forsiktige i tolkningen av resultatet av en regresjon. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjere målingar i praktiske forsøk og formulere matematiske modellar på grunnlag av observerte data
 • analysere praktiske problemstillingar knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjonar og beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av matematiske modellar
 • utforske matematiske modellar, samanlikne ulike modellar som beskriv same praktiske situasjon, og vurdere kva for informasjon modellane kan gje, og kva for gyldigheitsområde og avgrensingar dei har
 • bruke digitale verktøy i utforsking, modellbygging og presentasjon
 • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
 • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar

 

Andre typer modeller og mønstre

Andre typer modeller og mønstre

Bjarne Skurdal
Her har vi samlet fagstoff der du kan lære mer om figurtall og andre tallmønstre.

Her har vi samlet fagstoff der du kan lære mer om figurtall og andre tallmønstre. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjere målingar i praktiske forsøk og formulere matematiske modellar på grunnlag av observerte data
 • analysere praktiske problemstillingar knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjonar og beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av matematiske modellar
 • utforske matematiske modellar, samanlikne ulike modellar som beskriv same praktiske situasjon, og vurdere kva for informasjon modellane kan gje, og kva for gyldigheitsområde og avgrensingar dei har
 • bruke digitale verktøy i utforsking, modellbygging og presentasjon
 • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
 • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar