Innenfor/utenfor

Innenfor/utenfor

Karl Henrik Aanesen
Hvordan kan vi forhindre mobbing og ensomhet og skape et fellesskap alle føler tilhørighet til?

Hva betyr det å føle tilhørighet til fellesskapet, og hvorfor faller noen utenfor? For noen kan grunnen være mobbing. For andre kan det være ensomhet.

I denne læringsstien skal du

 • reflektere over betydningen av tilhørighet
 • utforske årsaker og konsekvenser av mobbing og ensomhet
 • diskutere hvordan vi kan skape et inkluderende felleskap
 • gjennomføre konkrete tiltak for å skape et inkluderende klassemiljø

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet inkludering og ekskludering.

22. juli 2011

22. juli 2011

Eivind Sehested Zakariassen
Denne læringsstien tar for seg terrorhendelsene den 22. juli 2011 og det som hendte videre fram til dommen mot Anders Behring Breivik.

Etter at du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

 • redegjøre for terrorhendelsene i Norge den 22. juli 2011, og for de videre hendelsene fram til dommen mot Anders Behring Breivik
 • drøfte ulike reaksjoner på terrorangrepet
 • drøfte sentrale problemstillinger rundt rettssaken mot Anders Behring Breivik
 • diskutere hvordan vi bør minnes terrorhendelsene, og hva som er viktig å formidle til nye generasjoner
Skriv en sammenlikning av Gunnlaug Ormstunge og Min kamp 4

Skriv en sammenlikning av Gunnlaug Ormstunge og Min kamp 4

Åsa Abusland
I denne læringsstien veileder vi deg gjennom sjangeren sammenlikning steg for steg.

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du:

 • ha ferdigstilt en sammenlikning av utdrag fra Sagaen om Gunnlaug Ormstunge og Min kamp 4 av Karl Ove Knausgård.
 • kjenne til og anvende norskfaglige begreper om episke tekster.
 • Kunne bygge opp avsnitt i hoveddelen i sammenlikninga di.
 • kunne bake sitater inn i egen tekst.
 • kjenne til hva som kjennetegner gode innledninger, avslutninger og titler i sjangeren.
Hvordan skrive fagartikkel om tekst i kontekst?

Hvordan skrive fagartikkel om tekst i kontekst?

Åsa Abusland
En veiledning med modelltekster, tips og oppgaver.
Hva er rasisme?

Hva er rasisme?

Eivind Sehested Zakariassen
Hva betyr begrepet "rasisme"? Hvordan skal vi avgjøre om noe skal regnes som rasistisk eller ikke?

Etter at du har gjennomgått denne læringsstien, skal du kunne

 • reflektere rundt ulike definisjoner av "rasisme"
 • reflektere over hvordan ulike utsagn kan oppfattes, og hvordan det kan ligge rasistiske budskap både i hverdagslige og mer ekstreme utsagn
 • vurdere når et utsagn eller en handling kan kalles rasistisk
 • vurdere og diskutere ulike tiltak mot og reaksjoner på rasisme
Utforskende lesing av Gunnlaug Ormstunge

Utforskende lesing av Gunnlaug Ormstunge

Åsa Abusland
I denne læringsstien skal du lese ættesagaen Gunnlaug Ormstunge utforskende, du skal lage hypoteser og avslutte med et foredrag.

Hva betyr det å lese utforskende? Og hvorfor er det en fordel å lese eldre litteratur i samspill med andre?

For godt til å være sant?

For godt til å være sant?

Marthe Johanne Moe
Noen ganger er en nyhet for god til å være sann. Lær deg å avdekke falske nyheter og hindre spredning.

Hvor mye stoler du på det som dukker opp på sosiale medier? Du og andre deler andres innhold, ofte uten å tenke over om innholdet er sant. I denne læringsstien skal du arbeide med en konkret sak. Etter å ha fullført stien skal du:

 • kunne forklare hva falske nyheter er og hvordan de spres
 • vite hvordan du kan gå fram for å avdekke falske nyheter og hindre at de blir spredt
 • kjenne til hvordan kunnskap i flere fag kan hjelpe deg til å være en kildekritisk og aktiv medborger
Lydens uttrykksrom

Lydens uttrykksrom

Knut Halmrast
Lær om mono og stereo og om mørke og lyse toner.

Når du har jobbet med denne læringstien, skal du

 • kjenne til begreper som beskriver lydens uttrykksrom
 • kunne bruke teknikker for panorering av lyd
 • forstå hvordan ulike lyder kan plasseres og forflytte seg i et lydbilde
 • kunne gjøre gode opptak av stemmer og forklare hvorfor opptakene er gode

 

Bruk først fem minutter sammen med en klassekamerat. Fortell hverandre det dere allerede vet om mono og stereo,  og om kilder til lyse og dype lyder.

Datalab med Windows Server og generisk nettverk

Datalab med Windows Server og generisk nettverk

Tron Bårdgård
I denne læringsstien går vi gjennom oppsett av en fysisk datalab med Windows Server, Windows-klient og nettverk.

I denne guiden (læringsstien) går vi gjennom stegene som trengs for å sette opp en fysisk testlab med Windows Server 2019-servermaskin, Windows 10-klient og nettverk. Oppsettet simulerer sentrale deler av et oppsett som kan være aktuelt for driftsmiljøet til en liten bedrift.

Guiden dekker installasjon av operativsystem, oppsett av grunnleggende nettverk, oppsett av domenekontroller, DNS og DHCP-tjeneste på serveren. Vi ser også på oppretting av OU-er og domenebrukerkontoer. Til slutt i guiden gjør vi første pålogging med domenebrukerkonto på klientmaskinen.

Denne guiden (læringsstien) er en forenklet versjon med mindre fagstoff om tjenestene underveis i veiledningen. Den utvidede versjonen av stien heter «Datalab med Windows Server og generisk nettverk (utvidet)».

For å gjennomføre denne guiden trenger du to datamaskiner (én vil fungere som server, og den andre vil være klient). (Obs: Tidligere operativsystem og data på disse maskinene vil bli slettet i prosessen.) Du trenger en ruter (og tilgang til bruksanvisning eller guide for oppsett) og en svitsj (helst en som støtter VLAN), og du vil trenge nettverkskabler, tastatur, mus og skjerm.
Hvis du har UniFi-basert nettverksutstyr, har vi egne læringsstier for slike oppsett. Snakk med læreren din om hvilken sti du skal følge.

Du trenger internettilgang for ruteren og en minnepenn til å lage installasjonsmedium. (Obs: Eksisterende innhold på minnepennen vil bli slettet i prosessen.)