Nasjonal digital læringsarena
Journalistikk i krig

Journalistikk i krig

Ragna Marie Tørdal
I krig er det journalistens oppgave å stille kritiske spørsmål, bevitne det som faktisk skjer, og fortelle ofrenes historie.

I krig er det journalistens oppgave å stille kritiske spørsmål, bevitne det som faktisk skjer, og fortelle ofrenes historie.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva som vanskeliggjør journalisters tilgang til sikre kilder i krig
 • forstå hvor viktig, men farlig, journalistyrket kan være, og hvorfor noen anser journalister som legitime mål i krig
 • kunne reflektere over kravet om objektivitet i journalistikken
 • kunne drøfte etiske dilemmaer som journalister må ta stilling til
Bli kjent med faget religion og etikk

Bli kjent med faget religion og etikk

Eivind Sehested Zakariassen
En kort introduksjon til faget religion og etikk. Hva kan du fra før? Hvilke forventninger har du?

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • ha tenkt gjennom hva du kan fra før om temaer som religion, livssyn, etikk og filosofi
 • vite noe om hva du kan forvente deg av faget, og hva som forventes av deg
Ta valget!

Ta valget!

Eivind Sehested Zakariassen
Denne læringsstien hjelper deg til å bestemme hvilket parti du skal stemme på.

Som førstegangsvelger kan det være vanskelig å vite hva man skal stemme på. Ofte er det vanskelig å finne det partiet som er perfekt for deg. Ikke gi opp! Det er mange ulike veier til stemmeurnen.

I denne læringsstien skal du

 • drøfte positive og negative sider ved valgomater
 • utforske ulike måter å tenke på når man skal stemme ved valg
 • komme fram til hvilket parti du vil stemme på
basert på en annen læringssti
Digital valgkamp

Digital valgkamp

Eivind Sehested Zakariassen
Denne læringsstien tar for seg politisk reklame, med vekt på digital markedsføring i sosiale medier.

I denne læringsstien skal du

 • bli bevisst på hvordan algoritmer blir brukt i digital markedsføring
 • kunne skille reklame fra annet medie-innhold
 • opparbeide en kritisk holdning til politisk reklame
Utforsk bedriftskulturer

Utforsk bedriftskulturer

Live Marie Toft Sundbye, Tone Hadler-Olsen
Vi utforsker ulike bedriftskulturer. Hva kjennetegner en god bedriftskultur, og hvordan skapes den. Hvilke merverdi gir den bedriften?

I denne læringsstien lærer du om hva bedriftskultur er, og hvordan du kan analysere kulturen på en arbeidsplass. Hvordan skapes en bedriftskultur, og hvordan påvirker den bedriftens ansatte og deres produktivitet? Hvordan kan vi forandre bedriftskulturen dersom vi mener det er nødvendig?

Når du har vært gjennom læringsstien, skal du

 • ha utforsket hva bedriftskultur har å si for serviceyrkene
Kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens (AI)

Stina Åshildsdatter Grolid
Hva er kunstig intelligens, hvordan fungerer en algoritmemodell, hvordan løser de problemer og hvordan kan algoritmer skape problemer for demokratiet?

Etter arbeidet med denne stien

 • har du greie på samanhengen mellom kunstig intelligens og maskinlæring
 • forstår du korleis maskinlæring blir bestemd av menneske
 • veit du korleis du sjølv kan lage ein algoritme
 • har du drøfta teknologisk utvikling sett opp mot samfunnsutvikling og demokrati
Navigasjon og nettsøk

Navigasjon og nettsøk

Albertine Aaberge
Strategier for søk og organisering av kilder gir deg et godt grunnlag for å løse problemer.

Etter arbeidet med denne stien skal du

 • vite hva som er typisk for navigasjon og lesing på nett
 • kjenne til og bruke strategier for kildesøk og organisering av kilder
 • forstå hvilken betydning systematisk arbeid med kilder har når du skal løse problemstillinger
placeholder

Bærekraftig utvikling for alle

I denne læringsstien skal du lære mer om den sosiale dimensjonen ved bærekraftig utvikling, og hvordan vi kan skape en bærekraftig utvikling for alle.

Bærekraftig utvikling har en sosial dimensjon som handler om å sikre alle mennesker muligheten til å leve et anstendig liv. Men hvem kan og bør ta hovedansvaret når verden skal bli mer bærekraftig, og vi skal få ned klimagassutslippene?

I denne læringsstien skal du lære mer om den sosiale dimensjonen, forskjeller i verden og sosial sårbarhet. I tillegg skal du få reflektere over om land som er godt utviklet, har et større ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling enn andre land.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført læringsstien, skal du

 • kunne forklare hva den sosiale dimensjonen ved bærekraftig utvikling handler om
 • forklare begrepet sosial sårbarhet
 • vurdere hva vi kan gjøre for å bedre den sosiale sårbarheten lokalt, regionalt og globalt
 • reflektere over hvem som kan og bør gjøre hva når verden skal bli mer bærekraftig
placeholder

Er vi i menneskets tidsalder?

I denne læringsstien skal du lære om menneskets tidsalder, antropocen, og undersøke om teknologi kan hjelpe oss til å bli bærekraftige.

I denne læringsstien skal du få lære mer om begrepet antropocen, og hvordan vi mennesker forvalter jordkloden. Kan vi gjøre dette bærekraftig, og kan teknologi hjelpe oss med det?

Læringsmål:

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

 • forklare begrepene teknologi, antropocen og den store akselerasjonen
 • diskutere om det er riktig å si at vi nå er inne i menneskets tidsalder
 • vurdere om nærmiljøet ditt i stor eller liten grad er preget av menneskelig aktivitet
 • reflektere over hvordan teknologi kan hjelpe oss til å bli mer bærekraftige, og hvilke utfordringer teknologisk utvikling kan skape
Etos, patos og logos

Etos, patos og logos

Elin Marie Voie
En enkel innføring i retorikk.

Etter å ha fulgt denne læringsstien skal du

 • kunne forklare hva retorikk er
 • kjenne til de tre retoriske appellformene etos, patos og logos
 • ha trent på å anvende disse appellformene  
 • kjenne igjen ulik argumentasjon i tekster
 • kunne lage din egen tale der du anvender retoriske virkemidler