Nasjonal digital læringsarena
Skriving som medieproduksjon

Skriving som medieproduksjon

Ragnhild Tønnessen, Albertine Aaberge, Maren Aftret-Sandal
Få tips til hvordan du kan utvikle ideer og skrive godt i arbeid med ulike skriveprosesser.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • vite at du må ta hensyn til formål, målgruppe, mediekanal og avsender når du skriver
 • kunne skille mellom kreativ og dokumentarisk skriving
 • kunne bruke ulike arbeidsmåter og faser i skriveprosessen
 • forstå skrivearbeid som medieproduksjon
Gjør en enkel analyse av medieuttrykk

Gjør en enkel analyse av medieuttrykk

Maren Aftret-Sandal
Hvordan kan du beskrive og tolke egne og andres medieuttrykk? I denne læringsstien vil du lære en enkel metode for å vurdere ulike medieuttrykk.

Å vurdere medieuttrykk som andre har laget, kan hjelpe deg å produsere bedre medieuttrykk selv.I denne læringsstien blir du kjent med et analyseverktøy du kan bruke for å analysere ulike medieuttrykk.

Når du er ferdig med læringsstien, skal du kunne

 • gjennomføre en enkel analyse av et medieuttrykk ut fra åtte faste spørsmål
 • forklare begreper som sender, målgruppe og budskap
 • gjøre greie for hvordan et medieuttrykk er bygd opp og peke på bruk av virkemiddel
Digitalt skolemagasin

Digitalt skolemagasin

Ragnhild Risholt Kleppe
I dette arbeidsoppdraget skal du reflektere over medienes samfunnsoppdrag og lage et digitalt skolemagasin med saker som angår skoledemokratiet. 

En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn. Det gjelder også skoledemokratiet. I dette oppdraget skal du belyse saker som er viktige for den enkelte elev på skolen din, i et digitalt skolemagasin som kombinerer tekst, lyd, stillbilder og video.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til og kunne anvende viktige prinsipper for journalistisk arbeid
 • forstå hvordan du vinkler en sak for å treffe en aktuell målgruppe
 • kunne planlegge og gjennomføre en arbeidsprosess fra idémyldring til ferdig publisert produkt
 • kunne bruke opptaksutstyr og programvare til å produsere ulike medieuttrykk med god teknisk kvalitet i rett format
 • vise at du kan forholde deg til en fastsatt deadline
 • forstå hvordan mediene kan påvirke samfunnsdebatten og det utfallet en sak får

 

Utforsk fortelleteknikker og virkemidler i medieuttrykk

Utforsk fortelleteknikker og virkemidler i medieuttrykk

Maren Aftret-Sandal
I denne læringsstien skal du utforske og reflektere over valg av fortelleteknikker og virkemidler i egen og andres medieproduksjon.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • forstå hvordan lyd brukt fortelleteknisk og som virkemiddel formidler og forsterker et budskap
 • ha utforsket og testet ut lyd fortelleteknisk og som virkemiddel i egen produksjon
Visualiser en produksjonsprosess

Visualiser en produksjonsprosess

Ellen Johansen, Maren Aftret-Sandal
Lag infografikk som illustrerer en produksjonsprosess i mediebransjen.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kunne forklare hva slags yrker, roller og arbeidsoppgaver som kreves for å produsere et spesifikt medieprodukt
 • kunne forenkle og visualisere informasjon slik at den blir lettere å oppfatte og forstå for mottakeren
 • kunne lage en visuelt tiltalende plakat basert på prinsipper for god design og komposisjon
Bli en blogger

Bli en blogger

Ragna Marie Tørdal, Maren Aftret-Sandal
Hva er en blogg, og hvordan oppretter du en blogg?

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva en blogg er, og kunne se forskjell på profesjonelle og personlige blogger
 • kjenne til regler som gjelder for blogging
 • kunne opprette en blogg ved hjelp av vanlige bloggverktøy
 • forstå hvordan tilgang til ny teknologi endrer måten vi kommuniserer på
Å hilse på kinesisk

Å hilse på kinesisk

Ole Fossgård
Lær å hilse på kinesisk.

I denne læringsstien skal du lære å hilse på kinesisk.

Når du har har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

 • vite hvordan du uttaler noen stavelser og ord på kinesisk
 • vite litt om tiltaleformer, måter å hilse på og navn i dagens Kina
 • kunne hilse på kinesisk
 • kunne spørre andre hva de heter og si hva du selv heter på kinesisk
Møt et dikt!

Møt et dikt!

Åsa Abusland
En innføring i hvordan du kan nærlese et dikt.

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du kunne
 

 • nærlese et dikt
 • forklare hvordan motiv og virkemidler i et dikt belyser temaet
 • diskutere form og innhold i et dikt med andre
Slik kan du skrive en lyrikkanalyse

Slik kan du skrive en lyrikkanalyse

Åsa Abusland
Mange synes det er vanskelig å skrive lyrikkanalyser. I denne læringsstien får du tips om hvordan du kan gå fram.

Læringsmål

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du kunne

 • bygge opp en enkel skriftlig lyrikkanalyse
 • lage ryddige avsnitt i analyseteksten
 • binde setninger og avsnitt sammen på en god måte
Hva er lyrikk?

Hva er lyrikk?

Åsa Abusland
Fagartikler og oppgaver som gir deg ei innføring i lyrikksjangeren.

I denne læringsstien får du ei innføring i lyrikksjangeren. Når du har jobba med alle stegene, skal du

 • vite hva som kjennetegner lyrikksjangeren
 • kjenne til ulike lyriske sjangre
 • kunne finne og beskrive lyriske virkemidler i lyrikk
 • kunne si noe om hvordan lyrikk blir brukt i ulike sammenhenger