Limtrefaget

Limtrefaget

Kjell Brørs
Læringssti i limtrefaget

Dette er en læringssti som forklarer hvordan limtre blir laget og brukt.

 

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du ha kunnskap om:

 • hva limtre er
 • hvordan limtre lages
 • hva limtre brukes til
Malerfaget

Malerfaget

Kjell Brørs
Læringssti i malerfaget

Dette er en læringssti som forklarer hvordan malerfaget utføres.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du ha kunnskap om:

 • hvordan sparkling og maling av vegger utføres
 • hvordan tapetsering utføres
 • hvordan gulvlegging utføres
Å skjøte tynnplater

Å skjøte tynnplater

Gunnar Hovd, Haldor Hove
I denne læringsstien kan du lære å skjøte tynnplater. Vi viser noen teknikker og verktøyene du kan bruke.

Før du begynner med å bearbeide tynne metallplater på verkstedet, er det viktig at du kan noe om ulike typer verktøy for å merke, kappe og bøye disse platene. Her viser vi fram noen av maskinene og utstyret du kan bruke for å skjøte tynnplater.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • forstå hvordan vi merker, kapper og bøyer tynne metallplater
 • kjenne til ulike verktøy og metoder som hjelper deg i arbeidet
 • kunne skjøte to tynnplater sammen ved å bruke det du har lært i læringsstien
Bruk av motorsag

Bruk av motorsag

Trine Merethe Paulsen
Lær deg å bruke motorsag riktig. Les om bruk, risiko, sikkerhet og vedlikehold, og unngå å skade deg selv og andre.

Motorsaga er et nyttig, men farlig redskap. Det er derfor nødvendig med god opplæring iførst, og med praktiske øvelser med instruktør i starten.

Når du har arbeidet med dette stoffet, skal du kunne å

 • sette navn på de ulike delene av ei motorsag
 • forklare hvilket verneutstyr du må ha
 • fortelle hva sikkerhetsfunksjonene på saga heter, og hvordan de virker
 • beskrive riskikosituasjoner som kan oppstå når du arbeider med motorsag
 • forklare sikkerhetsmerkinga på motorsaga

Lykke til med skogsarbeidet!

Å bygge et reisverk

Å bygge et reisverk

Kjell Brørs
Læringssti om hvordan tømreren bygger gulv, vegg og tak.

Dette er en læringssti som forklarer hvordan tømrerfaget utføres.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du ha kunnskap om:

 • hvordan gulv med bjelkelag lages
 • hvordan vegg i bindingsverk lages
 • hvordan tak med takstoler lages
Murerfaget

Murerfaget

Knut Grønvold
Læringssti i murerfaget

Dette er en læringssti som forklarer hvordan murerfaget utføres.

 

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du ha kunnskap om:

 • hva mørtel er og brukes til
 • hvordan muring med tegl og lettklinker utføres
 • hvordan pussing av vegg utføres
 • hvordan flis legges
Betongarbeid

Betongarbeid

Kjell Brørs
Læringssti med teori og oppgaver i betongfaget.

Her er en samling av grunnleggende teori i de forskjellige delene av betongfaget.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du ha kunnskap om:

 

 • egenskapene og bruksområdene til materialene som brukes i betongfaget
 • ulike arbeidsoppgaver i faget
Banemontørfaget

Banemontørfaget

Kjell Brørs
Læringssti om banemontørfaget

Dette er en læringssti som forklarer hvordan jernbanespor blir bygd. Du blir også forklart hensikten med de forskjellige delene av banelegemet.

 

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du ha kunnskap om:

 • oppbygning av underbygning og overbygning ved bygging av jernbanespor
 • hvordan banelegemet fungerer som vei for toget
 • navn og begrep som brukes i banemontørfaget
EU og Norge

EU og Norge

Inga Berntsen Rudi
Læringssti om EU og Norges forhold til EU.

Når du har fullført denne læringsstien skal du

 • vite hva EU er, og EUs mål
 • ha kjennskap til Schengensamarbeidet og EØS-avtalen
 • vite hvilke avtaler som gjør at Norge samarbeider med EU
 • kunne gi eksempler på hvordan Norges avtaler med EU påvirker oss
Konflikter og menneskerettigheter

Konflikter og menneskerettigheter

Inga Berntsen Rudi
Læringssti om konflikter, terrorisme og menneskerettigheter.

Når du har fullført denne læringsstien skal du:

 • ha kunnskap om forskjellige typer konflikter
 • vite hva menneskerettighetene er
 • kunne drøfte FNs fredsbevarende innsats