Nasjonal digital læringsarena
Ytringsfrihet, sensur og grenser

Ytringsfrihet, sensur og grenser

Tor Ivar Utvik
I denne læringsstien skal du undersøke hva ytringsfrihet er, og hva som begrenser ytringsfriheten.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til hva ytringsfrihet, satire og karikaturer er.
 • kjenne til sammenhengen mellom demokrati, ytringsfrihet og samfunnskritikk.
 • kunne se hvordan karikaturer og satire både kan sparke oppover og nedover.
 • kunne diskutere ulike problemstillinger tilknyttet ytringsfrihet med utgangspunkt i forskjellige fag
placeholder

Ytringsfrihet, karikaturer og demokrati

Tor Ivar Utvik
Hva er ytringsfrihet? Bør ytringsfriheten ha noen grenser?

https://ed.ndla.no/subject-matter/learning-resource/34876/edit/nb

Mediebruk og statistikk

Mediebruk og statistikk

Jan-Arve Overland, Ragna Marie Tørdal
En læringssti om hvordan du kan lese, forstå og formidle statistikk om mediebruk blant ungdom.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • vite hva som kjennetegner de unges mediebruk i dag med hensyn til tidsbruk og innhold
 • forstå hvorfor de unges mediebruk er ulik mediebruk i andre aldersgrupper
 • kunne lese, analysere og tolke enkel statistikk
 • kunne presentere statistiske data om mediebruk for andre

 

Linking words and phrases

Linking words and phrases

Sonja Nygaard-Joki, Anne Scott Hagen
Improve your language by completing this learning path about linking words and phrases in English.

In this learning path you will be introduced to a way of categorizing linking words and phrases in English. We will provide you with a long list of different linking words and phrases to help you further improve and vary your language.

After completing this learning path, you will understand:

 • what a 'cohesive text' is
 • how to create a cohesive text
 • why linking words and phrases are so important in written texts.

Adverbs

Adverbs

Sonja Nygaard-Joki
An adverb is a word that describes a verb and tells us something about the action in a sentence; when, where and how something is done.

After completing this learning path, you will:

 • know what an adverb is and be able to explain the difference between an adjective and an adverb
 • know how to form all three comparison forms: the positive, comparative and superlative
Grammar: Self-assessment

Grammar: Self-assessment

Sonja Nygaard-Joki, Karin Søvik, Knut Inge Skifjeld
This learning path is a good place to start if you are not sure how to start the process of improving your grammar.

This learning path is called "Grammar: Self-assessment" because we want to help you assess your strengths and areas of improvement. The following questions and tasks do not cover all areas of grammar, but this is a good place to start if you are not sure how to start the process of improving your grammar.

After completing this learning path, you will understand:

 • what you have to do to improve your understanding of grammar
 • what a word class is.
Nouns

Nouns

Sonja Nygaard Joki
This learning path is all about the basics of nouns. What is the difference between a common and proper noun? When should a noun be capitalized?

After completing this learning path, you will:

 • be able to explain what a noun is
 • know the difference between a common and a proper noun
 • know when to capitalize a noun in English
Falske nyheter

Falske nyheter

Jan-Arve Overland
En læringssti om desinformasjon og hvordan vi kan faktasjekke og unngå å spre falske nyheter.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • vite hva desinformasjon, misinformasjon og falske nyheter er
 • kjenne til ulike typer av usann informasjon
 • forstå hvorfor falske nyheter oppstår
 • forstå hvordan falske nyheter kan true demokratiet og ytringsfriheten
 • kunne avgjøre om en nyhet er falsk eller ikke

 

Mine grenser og dine grenser

Mine grenser og dine grenser

Karl Henrik Aanesen
Seksualitet er en sentral del av livet, og det er viktig å kunne sette egne seksuelle grenser og lære seg å respektere grensene til andre.

Seksualitet er en sentral del av livet, og det er viktig å kunne sette egne seksuelle grenser og lære seg å respektere grensene til andre.

I denne læringsstien skal du

 • få kunnskap om hva sexpress og seksuell trakassering er, og hvilke lover og regler som gjelder for seksualitet
 • reflektere over hvilke holdninger som kan føre til seksuelle overgrep, og hvilke holdninger som kan hindre det
 • reflektere over hva du kan gjøre for å sette egne grenser og respektere andres
 • diskutere hva du selv og samfunnet kan gjøre for å hindre sexpress og seksuelle overgrep.

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet seksualitet og grenser. Dere kan gå gjennom alle trinnene i læringsstien eller velge ut enkelte deler.

Trivsel på sosiale medier

Trivsel på sosiale medier

Sosiale medier er en viktig arena. Hva er de positive og negative sidene ved sosiale medier, og hvordan skaper vi økt trivsel på denne arenaen?

Hvordan påvirker sosiale medier deg? Sosiale medier er en viktig del av mange ungdommers liv. Utforsk positive og negative sider ved sosiale medier og bli mer bevisst din egen bruk av sosiale medier i hverdagen.

I denne læringstien skal du

 • reflektere over din egen og andre ungdommers bruk av sosiale medier
 • få kunnskap om hvordan sosiale medier kan påvirke deg og andre ungdommer
 • diskutere positive og negative sider ved sosiale medier
 • reflektere over hvordan vi kan få til bedre atferd på sosiale medier

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet Sosiale medier.