Oppsett av Wordpress med Virtualbox og Ubuntu Server

Oppsett av Wordpress med Virtualbox og Ubuntu Server

Tron Bårdgård
Denne læringstien går gjennom prosessen for basisinstallasjon av WordPress ved hjelp av Virtualbox og Ubuntu Server.

Denne guiden (læringsstien) går gjennom alle stegene som trengs for oppsett av WordPress ved hjelp av Virtualbox-virtualisering, Ubuntu Server og installasjon og tilpasning av programvare for å få en fullverdig WordPress-nettside i gang.

For å kunne gjennomføre denne guiden trenger du en datamaskin med mulighet for installasjon av Virtualbox-programvaren. Du trenger tilgang til Internett på denne maskinen.

Bærekraftig mat

Bærekraftig mat

Thomas Bedin, Camilla Øvstebø, Hege Nikolaisen, Vigdis Haugan
Hva betyr det at maten er bærekraftig og hva bør vi spise for at kostholdet vårt skal være mest muligbærekraftig?

Sette inn artikkel som ikke er synlig i strukturen her?

Utforsk samiske språk i Norge

Utforsk samiske språk i Norge

Åsa Abusland, Ragna Marie Tørdal, Oddvar Engan
En læringssti som starter med opprinnelsen til samiske språk og går videre til dagens situasjon for samiske språk i Norge.

Hva vet du om samer og det samiske språket?

Bygg modeller i SageModeler
Identitet, sosialisering og mediepåvirkning

Identitet, sosialisering og mediepåvirkning

Karl Henrik Aanesen, Ragna Marie Tørdal
Mediene er en viktig del av ungdommers hverdag. Hvordan er mediene med på å synliggjøre og forme identiteten din?

Mediene er en viktig del av ungdommers hverdag, men det finnes mange ulike teorier om hvordan mediene påvirker ungdom. Utforsk de mange ulike måtene mediene kan være med på å forme og synliggjøre identiteten din.

I arbeidet med denne læringsstien vil du

 • få kunnskap om hva identitet er, og hvilke faktorer som kan påvirke den
 • få kjennskap til ulike teorier om mediepåvirkning
 • reflektere over hvordan medier, stereotypier, gruppetilhørighet og sosiale roller kan være med på å forme og synliggjøre identiteten vår
 • utforske mediene som en sosialiseringsarena og diskutere kjønnsforskjeller i bruken av medier
 • diskutere hvordan mediene formidler og påvirker identiteten vår ved hjelp av konkrete eksempler

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i alle fag, men noen artikler og oppgaver kan passe spesielt godt i samfunnskunnskap, norsk, mediefag og kultur og kommunikasjon.

Identitet og sosiale medier

Identitet og sosiale medier

Karl Henrik Aanesen, Ragna Marie Tørdal
Hvordan bruker vi sosiale medier til å utrykke identiteten vår, og hvordan påvirker sosiale medier opplevelsen vår og bildet vårt av oss selv?

For mange ungdommer er sosiale medier en viktig arena for å uttrykke identiteten sin. Hvordan framstiller vi oss selv på sosiale medier, og hvordan er sosiale medier med på å forme identiteten vår?

I arbeidet med denne læringsstien vil du

 • utforske hvordan selvframstilling på sosiale medier kan påvirke identiteten vår og selvbildet vårt
 • analysere og reflektere over hvordan du framstiller deg selv på sosiale medier, og hvilke identitetsmarkører du bruker
 • få kunnskap om sosiale roller, rollekonflikt og status og bruke det til å reflektere over din egen identitet
 • få kunnskap om Erving Goffmans teori om selvrepresentasjon, og reflektere over hvordan selvframstilling har endret seg gjennom historien

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i alle fag, men noen artikler og oppgaver kan passe spesielt godt i samfunnskunnskap, mediefag og kultur og kommunikasjon.

Analyser filmen Veiviseren

Analyser filmen Veiviseren

Ragna Marie Tørdal
Filmen Veiviseren gir et innblikk i sentrale verdier i samisk kultur og religion på 1200-tallet, men har også en politisk undertone.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • ha sett filmen Veiviseren
 • ha kjennskap til samisk kultur og religion i den historiske epoken filmhistorien tar utgangspunkt i
 • kjenne til sentrale samfunnsspørsmål på den tiden filmen ble produsert, og forstå hvordan dette påvirker budskapet i filmen
 • kunne beskrive handling, miljø, karakterutvikling og dramaturgi, og vise hvordan filmens fortellerelementer er med på å forme budskapet i filmen

 

 

Urfolk

Urfolk

Inga Berntsen Rudi
Den norske staten behandlet lenge samene svært dårlig og førte langt inn på 1900-tallet en uttalt «fornorskingspolitikk».

Etter at du har fullført denne læringsstien skal du:

 • kunne definere begrepet urfolk
 • kunne gi eksempler på urfolk verden rundt, og vite hva som er urfolk i Norge
 • ha kunnskap om elementer ved samisk kultur og historie

 

Interaktivt filmstudieark til Rebel (Bihttoš)

Interaktivt filmstudieark til Rebel (Bihttoš)

Tina Andersson, Norgesfilm AS
Interaktivt filmstudieark til den eksperimentelle dokumentarfilmen Rebel (Bihttoš). Filmen skildrer regissør Elle-Máijá Tailfeathers' egen familiehistorie.

 

Etter å ha gjennomgått læringsstien skal du

 • kunne gjøre rede for hva som menes med urfolk, og vite hvilke rettigheter verdens utfolk har
 • ha sett filmklipp og jobbet med oppgaver om urfolk
 • vite hvem filmskaper Elle-Máijá Tailfeathers er
 • ha sett og analysert Elle-Máijá Tailfeathers' animerte dokumentarfilm Rebel (Bihttoš)

Før du begynner: 

Samene er Nordens urfolk. Omtrent halvparten av den samiske befolkningen bor i Norge. Det bor også samer i Sverige, Finland og Russland.

 • Kjenner du til andre urfolk i verden? 
 • Hvor bor de?
 • Hvilke filmer eller bøker kjenner du til som handler om urfolk?
Jakten på demokratiets vugge

Jakten på demokratiets vugge

Eivind Sehested Zakariassen
Er det riktig å si at demokratiet kommer fra Athen?

Du har kanskje hørt at Morgedal er skisportens vugge og at Mesopotamia er sivilisasjonens vugge? En vugge er et sted spedbarn sover, og ordet blir gjerne brukt som et bilde på stedet der det hele begynte. Antikkens Athen får gjerne æren for å være stedet der ideen om demokratiet oppsto, og det blir derfor ofte kalt for demokratiets vugge.

Hvilken betydning hadde Athen for demokratiet slik vi kjenner det i dag? Er det andre steder som kan ha vært viktigere inspirasjonskilder for vårt moderne demokrati enn Athen? Er det i det hele tatt riktig å kalle Athen for demokratiets vugge?

Før du kan svare på disse spørsmålene, må du lære litt om det athenske demokratiet.

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

 • kunne forklare forskjeller og likheter mellom Athens demokrati i antikken og et moderne demokrati
 • kunne vurdere hvor det moderne demokratiet har sine røtter
 • kunne vurdere om det er riktig å kalle Athen for demokratiets vugge

Det siste trinnet i denne læringsstien kan brukes som vurderingsoppgave.