placeholder

Journalistikk, mediesystemer og demokrati

Ragna Marie Tørdal
Om medienes rolle i land med ulike styreformer og om hvorfor uavhengig journalistikk og pressefrihet er en forutsetning for et levende demokrati.

I denne læringsstien lærer du om medienes rolle i land med ulike styreformer og om hvorfor uavhengig journalistikk og pressefrihet er en forutsetning for et levende demokrati.

Etter å ha jobbet med denne læringsstien skal du

 • kjenne til ulike mediesystemer og forstå sammenhengen mellom mediesystemer og styresett
 • ha kunnskap om ordninger som skal sikre at vi har uavhengig journalistikk i Norge, og forstå hvorfor mediene overvåker dem som har makt og myndighet i samfunnet
 • kunne reflektere over hvordan desinformasjon og falske nyheter påvirker demokratiet
Iscenesettelse og scenografi

Iscenesettelse og scenografi

Maren Aftret-Sandal
Denne læringsstien handler om selvframstilling og iscenesettelse i mediene.

Etter at du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

 • vurdere egen og andres iscenesettelse av identitet, blant annet gjennom selvframstilling i mediene
 • produsere foto for å iscenesette deg selv
 • mer om iscenesettelse i filmer
 • utforske og planlegge scenografi i egen produksjon
placeholder

Innovasjon og medieutvikling fram mot 2030

Ragna Marie Tørdal, Eva Sophie Wolff-Hansen
I denne læringsstien skal du reflektere over hva innovasjon og teknologisk utvikling betyr for medier og samfunn i dag og i framtida.

I denne læringsstien skal du reflektere over hva innovasjon og teknologisk utvikling betyr for medier og samfunn i dag og i framtida.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til grunnleggende begreper innen emnet innovasjon og medieutvikling
 • forstå hvordan ny teknologi påvirker medier og samfunn i dag
 • kunne reflektere over hvordan mediehverdagen din vil kunne se ut i 2030
Illustrasjonsfotografering

Illustrasjonsfotografering

Tom Knudsen
En læringssti om produksjon av illustrasjonsfoto, og hvordan du arbeider med fotografering av produkter og produkter i bruk.

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

 • forstå hva som kjennetegner forskjellige typer illustrasjonsfoto, og hvorfor slike bilder brukes i journalistikk, informasjon og markedsføring
 • ha kjennskap til teknikker for produktfotografering og fotografering av produkter i bruk
 • ha kjennskap til produksjonsprosessen bak et illustrasjonsfoto fra idé til ferdig produkt
 • kunne anvende det du har lært, til å produsere egne illustrasjonsbilder med ulike formål
placeholder

Hva er journalistikk?

Ragna Marie Tørdal
I denne læringsstien blir du kjent med hva journalistikk er, og med noen av de saksfeltene journalister dekker i et demokratisk samfunn.

I denne læringsstien blir du kjent med hva journalistikk er, og med noen av de saksfeltene journalister dekker i et demokratisk samfunn.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva som skiller journalistikk fra andre ytringer
 • kjenne til viktige saksområder i journalistikken og forstå hvorfor det er viktig at journalister dekker slike saker i et demokratisk samfunn
 • kunne utøve journalistisk kildekritikk og presseetisk skjønn i arbeid med fiktive saker
Gruppearbeid: Lag musikkvideo

Gruppearbeid: Lag musikkvideo

Maren Aftret-Sandal, Albertine Aaberge
Lag en musikkvideo med tydelige sjangertrekk eller stilhistoriske kjennetegn.

Etter arbeidet med denne læringsstien skal du

 • kunne samarbeide med andre om en produksjonsprosess
 • vite hva som kjennetegner sjangeren musikkvideo
 • ha brukt sjangertrekk og estetiske kjennetegn fra stilhistorien i en medieproduksjon
Fortell med subjektivt kamera

Fortell med subjektivt kamera

Maren Aftret-Sandal
Utforsk hvordan subjektivt kamera påvirker vår forståelse av en film, og produser egne opptak.
placeholder

Fakta og fiksjon i filmfortellinger

Ragna Marie Tørdal, Maren Aftret-Sandal
I denne læringsstien lærer du forskjellen på fakta og fiksjon, og du lærer å reflektere over ulike fortellemåter i dokumentar- og fiksjonsfilm.

I denne læringsstien lærer du forskjellen på fakta og fiksjon, og hvordan budskap formidles ved hjelp av ulike fortellemåter i dokumentar- og fiksjonsfilm.

Når du har jobbet deg gjennom denne læringsstien, skal du

 • forstå forskjellen mellom fakta- og fiksjonsbaserte mediefortellinger
 • vite hva som kjennetegner dokumentar, fiksjonsfilm, dramadokumentar og dokumentardrama
 • kunne reflektere over styrker og svakheter ved blanding av fakta og fiksjon i filmfortellinger
 Bærekraft og medieproduksjon

Bærekraft og medieproduksjon

Eva Sophie Wolff-Hansen
Lær om bærekraftig produksjon og forbruk i mediebransjen og få kjennskap til prosessen bak miljøsertifisering av bedrifter.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • forstå hvorfor det er viktig at mediebransjen legger til rette for bærekraftig produksjon og forbruk
 • kunne knytte begrepet bærekraft til utvikling, produksjon og bruk av medieteknologi
 • ha kjennskap til prosessen bak miljøsertifisering av mediebedrifter

Diskuter nye teknologier og journalistikk i podkast

Diskuter nye teknologier og journalistikk i podkast

Eva Sophie Wolff-Hansen
Denne læringsstien handler om nye teknologier og konsekvensene de kan ha for journalistikken.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • forstå hvordan medieteknologiske innovasjoner vil kunne påvirke journalistikken i årene som kommer
 • kjenne til muligheter og utfordringer som følger ny medieteknologi generelt
 • ha medvirket i en podkast der dere reflekterer over medieteknologiske innovasjoner og journalistikk