Materialer (BA)

Materialer (BA)

Thomas Bedin, Harald Breilid, Knut Grønvold, Hallstein Berre
Materialer brukes for å lage produkter. Når vi kjenner egenskapene til et materiale, kan vi finne ut hva det egner seg best til.

I denne læringsstien skal du

 • lære hva materialer er, og hvordan materialer blir brukt i ditt framtidige yrke
 • få kjennskap til noen av de viktigste materialene på ditt utdanningsprogram
 • gjøre undersøkelser av noen materialer
 • vurdere hva ulike materialer kan brukes til

Materialer

Materialer

Thomas Bedin, Harald Breilid
Materialer brukes for å lage produkter. Når vi kjenner egenskapene til et materiale, kan vi finne ut hva det egner seg best til.

I denne læringsstien skal du

 • lære hva materialer er, og hvordan materialer blir brukt i ditt framtidige yrke
 • få kjennskap til noen av de viktigste materialene på ditt utdanningsprogram
 • gjøre undersøkelser av noen materialer
 • vurdere hva ulike materialer kan brukes til

Etterbehandling av bilder

Etterbehandling av bilder

Tom Knudsen
En læringssti om beskjæring, justering av lys og farger, og ulike lagringsformater ved etterbehandling av fotografier.

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

 • forstå hvordan beskjæring og justering av lys og farger kan framheve bildets fokuspunkt
 • forstå hvilken rolle etterbehandlingen har i prosessen fra idé til ferdig produkt
 • kunne utføre enkel etterbehandling av et bilde, og lagre det i rett format

 

placeholder

Dokumentarfilmen og virkeligheten

Maren Aftret-Sandal
Hvordan skapes bildet av virkeligheten som dokumentarfilmen formidler? Se på sjangeren med et kritisk blikk.

I denne læringsstien skal du

 • lære mer om dokumentarsjangeren
 • vurdere hvordan dokumentarfilmer framstiller virkeligheten
 • få økt forståelse for bruk av dramaturgi i dokumentarfilmer
 • reflektere over bruken av virkemidler og fortelleteknikker i dokumentarfilmer
Prepositions

Prepositions

Sonja Nygaard Joki, Per Lysvåg, Knut Inge Skifjeld, Odd Einar Berge
A preposition indicates a relationship between two words, usually linking a noun or pronoun with another noun or pronoun.

After completing this learning path, you will:

 • be able to explain what a preposition is
 • learn about the different categories of prepositions
Replacing Norwegian "som" (Relative Pronouns)

Replacing Norwegian "som" (Relative Pronouns)

Sonja Nygaard Joki, Karin D. Løken, Knut Inge Skifjeld
The most important relative pronouns in English are: who, that, which, whom and what. Find out more about them in this learning path.

In this learning path you will learn about the use of relative pronouns in English.

 • It will give answers to questions such as when to use: who vs. whom, who vs. which, which vs. that etc.
 • You can test your knowledge by completing two different interactive tasks about relative pronouns.
Adjectives

Adjectives

Sonja Nygaard Joki, Hands On (NKI) , Per lysvåg, Karin D. Løken
Learn more about adjectives in this learning path. How do we use them to compare people and things? How can they be used to improve your language?

This learning path will help you to:

 • explain what an adjective is and know more about the three forms: positive, comparative and superlative.
 • try out your skills in a range of exercises
 • find out more about how adjectives can enrich and improve your language.
Concord: choosing the correct form of the verb

Concord: choosing the correct form of the verb

Sonja Nygaard Joki
This learning path will help you understand concord; agreement between the subject and the verb in a sentence.

After completing this learning path, yow will:

 • be able to explain what subject-verb concord means
 • learn about the main rules regarding subject-verb concord
 • test your knowledge about this topic by completing different tasks
Verb conjugation (verbbøying)

Verb conjugation (verbbøying)

Sonja Nygaard-Joki, Knut Inge Skifjeld, Anne Scott Hagen
In this learning path you will learn the basic rules of verb conjugation (verbbøying) in English.

After completing this learning path, you will:

 • know the basic rules about verb conjugation in English
 • be able to distinguish between the different verb tenses
A/An and The (Indefinite and Definite Articles)

A/An and The (Indefinite and Definite Articles)

Sonja Nygaard Joki
Learn how to use the indefinite (A/An) and definite (The) articles in English.

After completing this learning path, yow will be able to:

 • explain what the indefinite articles are and how they are used
 • explain what the definite article is and how it is used