Planlegging av godstransport

Planlegging av godstransport

Mette Broen, Arne Skrede
Lær om alle forholda du må ta hensyn til når du planlegger og gjennomfører gods- og løfteoppdrag.

I denne læringsstien lærer du om regler og forhold som du må ta hensyn til når du planlegger og gjennomfører en godstransport.

Forbered deg til skriftlig eksamen

Forbered deg til skriftlig eksamen

Eva Sophie Wolff-Hansen
Forbered deg til skriftlig eksamen i mediesamfunnet, studer eksamensoppgaver, og få kjennskap til hvordan du kan drøfte faglige problemstillinger.

 • Du får tips og råd om forberedelser, kildebruk og disposisjon av arbeidet med å besvare eksamensoppgaven i mediesamfunnet vg3.
 • Du skal studere tidligere eksamensoppgaver, og du får et innblikk i hvordan eksamen blir vurdert.
 • Du får tips til hvordan du kan drøfte mediefaglige problemstillinger.

Medieproduksjon om ytringsfrihet

Medieproduksjon om ytringsfrihet

Eva Sophie Wolff-Hansen
Løs et praktisk arbeidsoppdrag og begrunn faglige valg i en presentasjon.

 • Du skal lage et digitalt, publiseringsklart medieprodukt om temaet ytringsfrihet.
 • I produksjonen skal du forholde deg til etikk og gjeldende lover og regler.
 • I en fagpresentasjon skal du gå inn på ulike sider ved produktet og begrunne faglige valg.
Analyser kommunikasjonsprosess

Analyser kommunikasjonsprosess

Eva Sophie Wolff-Hansen
Hvordan kan du vurdere og anvende modeller for analyse av avsendere, mottakere og målgrupper?

Når du er ferdig med denne læringsstien, vil du

 • kunne anvende relevante modeller som verktøy for analyse av ulike kommunikasjonsprosesser
 • kunne bruke og forklare relevante fagbegreper
 • kunne vurdere hvilken teori som egner seg til analyse av en bestemt kommunikasjonsprosess
 • kunne reflektere rundt hvordan teori fungerer som hjelpemiddel i analysearbeid
Vurder og analyser nyhetsformidling om klimaet

Vurder og analyser nyhetsformidling om klimaet

Eva Sophie Wolff-Hansen
Gjennom ulike oppgaver skal du vurdere og analysere hvordan ulike nyhetsmedier framstiller klimaspørsmål.

I denne læringsstien skal du

 • få innsikt i og erfaring med hvordan du kan vurdere journalistisk arbeid
 • vurdere og sammenlikne norske og internasjonale mediers framstilling av klimasaker
 • analysere og vurdere en medietekst om klimaet

Journalistikk innføring

Journalistikk innføring

Eva Sophie Wolff-Hansen, Ragna Marie Tørdal
Denne læringsstien gir en innføring i journalistikk, journalistens hverdag og den journalistiske arbeidsprosessen.

Når du er ferdig med denne læringsstien skal du

 • vite hva journalistikk er, og hvordan en journalist jobber
 • kjenne til hva som ligger i journalistens samfunnsoppdrag
 • ha blitt kjent med hvordan journalister jobber inn mot ulike målgrupper
 • ha laget en enquete om ytringsfrihet
Internasjonal medieøkonomi og globale aktører

Internasjonal medieøkonomi og globale aktører

Jan-Arve Overland, Ragna Marie Tørdal
Lær om eierskap og økonomi i de store teknologi- og annonseselskapene, og hvordan internasjonal mediestruktur påvirker nasjonale medier og forbrukere.

I denne læringsstien lærer du om eierskap og økonomi i de store teknologi- og annonseselskapene, og hvordan internasjonal mediestruktur påvirker nasjonale medier og deg som forbruker.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til sentrale trekk ved internasjonal mediestruktur
 • forstå hvorfor distribusjon av medieinnhold er lønnsomt
 • forstå sammenhengen mellom global og nasjonal medieøkonomi
Etos, patos og logos

Etos, patos og logos

Elin Marie Voie
En enkel innføring i retorikk.

Etter å ha fulgt denne læringsstien skal du

 • kunne forklare hva retorikk er
 • kjenne til de tre retoriske appellformene etos, patos og logos
 • ha trent på å anvende disse appellformene  
 • kjenne igjen ulik argumentasjon i tekster
 • kunne lage din egen tale der du anvender retoriske virkemidler

 

Om fusk og kildeføring

Om fusk og kildeføring

Åsa Abusland
Lær om hva som regnes som fusk, og hvordan du kan bruke kilder og føre dem korrekt.

Når du har jobbet med innholdet i denne læringsstien, skal du

 • vite hva fusk er og hvilke konsekvenser det får om du blir tatt for det
 • kunne se forskjellen på parafrasering med korrekt kildeføring, tvilstilfeller og rein fusk.
 • kunne føre kilder korrekt i en tekst