Dramaturgi i nyhetene

Dramaturgi i nyhetene

Maren Aftret-Sandal
Hvordan er nyhetene bygget opp? Øv deg på å vurdere dramaturgien i nyhetene, og produser et nyhetsinnslag sammen med andre.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kunne vurdere dramaturgien i en produksjon.
 • kunne forklare den dramaturgiske modellen APUS.
 • kunne bruke APUS-modellen i egen produksjon.
Lag en podkast

Lag en podkast

Tron Bårgård, Maren Aftret-Sandal
Lær mer om sjangeren podkast, og lag din egen lydproduksjon.

Etter at du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • vite hva som kjennetegner en podkast.
 • kunne planlegge og gjennomføre produksjon av en podkast
 • kunne skape nærhet i lydproduksjoner
 • kunne velge sjanger og treffe en bestemt målgruppe med et podkast-konsept
Gjør en enkel analyse av medieuttrykk

Gjør en enkel analyse av medieuttrykk

Maren Aftret-Sandal
Hvordan kan du beskrive og tolke egne og andres medieuttrykk? I denne læringsstien vil du lære en enkel metode for å vurdere ulike medieuttrykk.

Å vurdere medieuttrykk som andre har laget, kan hjelpe deg å produsere bedre medieuttrykk selv.I denne læringsstien blir du kjent med et analyseverktøy du kan bruke for å analysere ulike medieuttrykk.

Når du er ferdig med læringsstien, skal du kunne

 • gjennomføre en enkel analyse av et medieuttrykk ut fra åtte faste spørsmål
 • forklare begreper som sender, målgruppe og budskap
 • gjøre greie for hvordan et medieuttrykk er bygd opp og peke på bruk av virkemiddel
Etos, logos og patos i reklame

Etos, logos og patos i reklame

Maren Aftret-Sandal
Læringssti om retorikk og tolkning av reklame.
Sjef over egen økonomi

Sjef over egen økonomi

Tone Hadler-Olsen, Karl Henrik Aanesen, Trude Løvskar
Hvordan skal du klare deg selv økonomisk? Få en oversikt over inntekter og utgifter og lag en økonomisk plan.

Når du flytter for deg selv, møter du mange nye økonomiske utfordringer. Jo bedre forberedt du er, jo lettere blir det å klare seg selv.

I denne læringsstien skal du

 • få kunnskap om å leie eller kjøpe en ny bolig, og hvor mye det koster å flytte for seg selv.
 • utforske ulike løsninger på de økonomiske utfordringene du møter på når du flytter for deg selv.
 • diskutere hvordan du kan skaffe jobb og inntekter
 • få kunnskap om lønn, skatt, studielån, forbruk og sparing
 • lære deg å sette opp et personlig budsjett og reflektere over nytten av å lage et måneds- og årsbudsjett

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i flere ulike fag, men noen av artiklene og oppgavene passer spesielt godt i samfunnskunnskap, matematikk og norsk.

Bløff med statistikk

Bløff med statistikk

Eivind Sehested Zakariassen
Statistikk kan hjelpe oss å forstå verden, men den kan også manipuleres for å lure oss. Hvordan skal man se forskjell på god og dårlig statistikk?

Etter at du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • bli bevisst på hvordan man kan manipulere tall og forskningsresultater
 • kunne vurdere ulike fremstillinger av vitenskap
 • kunne avgjøre hva som er en god eller dårlig visualisering av statistikk
 • kunne avsløre bløff med statistikk
Å ferdes på isen

Å ferdes på isen

Tone Olavsdotter Mosebø
Å ferdes på isen er fint. Men kan du gjenkjenne usikker is? Og vet du hva du gjør om ulykken er ute?

Isen gjør det mulig å ta mange fine turer. Men skal du ferdes på isen må du ha kunnskap om når isen er trygg, og du må vite hva du skal gjøre dersom uhellet er ute. Når du har jobba med dette stoffet skal du kunne:

 • beskrive kjennetegn på trygg og utrygg is
 • vurdere risiko ved ferdsel på is under alle forhold
 • forklare hvordan du kan komme deg opp dersom du faller gjennom isen
 • beskrive hvordan du kan hjelpe andre som har falt gjennom isen
 • utføre riktig førstehjelp ved nedkjøling.

God tur på isen!

Lakselus og rensefisk

Lakselus og rensefisk

Trine Merethe Paulsen
Lakselus er ei utfordring for oppdrettsnæringa. Det jobbes hardt for å finne bærekraftige måter å bekjempe lusa på. Bruk av rensefisk er én måte.

Lakselusa er plagsom for fisken i sjøanleggene våre. I dag er dette samtidig en av de mest omdiskuterte sidene ved norsk oppdrettsnæring. Næringa jobber intenst med å finne bærekraftige måter å bekjempe lusproblematikken på.

 

Når du har arbeidet med dette stoffet, skal du kunne:

 • forklare livssyklusen til lakselusa
 • forklare hvilke skader lusa påfører laksen
 • forklare hva en ektoparasitt er
 • forklare hvordan man kontrollerer lusemengden på fisk i anlegget
 • forklare hva som er utfordringa ved å bruke kjemikalier mot lus
 • vite hva rensefisk er, og hva de gjør
 • diskutere hvordan næringa kan møte luseutfordringene
Samisk litteratur i kontekst

Samisk litteratur i kontekst

Jorunn Øveland Nyhus
Ei innføring i samisk litteratur, og i hvordan konteksten kan hjelpe oss med å forstå tekster.

Læringsmål

Etter å ha jobba med denne læringsstien skal du

 • vite hvordan vi kan tolke tekster i lys av konteksten de er skrevet i
 • kjenne til noen gjennomgående motiver og temaer i samisk litteratur
 • forstå hva språk og litteratur har å si for identitet og tilhørighet
basert på en annen læringssti