Vignett i film og TV

Vignett i film og TV

Atle Kold Hansen
Undersøk vignetter og planlegg eller lag en selv.

Etter gjennomført sti skal du:

 • vite hva som kjennetegner en god vignett
 • sette vignett i film og TV i sammenheng med uttrykkshistorien
 • kunne utvikle et visuelt konsept for en vignett
 • planlegge produksjonen av en vignett
placeholder

Blikk og teknikk i fotohistorien

Atle Kold Hansen, Albertine Aaberge
Bruk blikket ditt og utforsk bilder.

Etter arbeidet med denne læringstien skal du:

 • vite at blikk og teknikk er to sider ved det å skape et bilde
 • kunne bruke blikket ditt, vurdere og analysere ulike bilder
 • forstå at det er en sammenheng mellom fototeknikk og visuell utvikling i bilder
 • forstå utviklingen av ditt eget fotografblikk
Ideer, verkshøyde og dokumentasjon

Ideer, verkshøyde og dokumentasjon

Andrea Søndervik
Du og andre medieprodusenter har rett til egne verk. Les om eksempler på medieuttrykk som er stevnet for retten. Er dine medieprodukt åndsverk?

Etter fullført læringssti skal du:

 • vite at åndsverkloven beskytter andres idéer og åndsverk
 • vite at det må verkshøyde til for at et kreativt arbeid kan defineres som et åndsverk
 • kunne bruke åndsverkloven og varemerkeloven for å vurdere egne og andres rettigheter til et medieuttrykk
 • forstå hvordan dokumentasjon av idéutvikling og produksjonsprosess sikrer bevis for verkshøyden til egne og andres medieuttrykk
Grønnveggsproduksjon

Grønnveggsproduksjon

Atle Kold Hansen
Om hvordan bruke grønnvegg i produksjon av video.

Etter arbeidet med denne læringstien skal du:

 • kjenne til de ulike fasene i en grønnveggsproduksjon
 • kunne planlegge og gjennomføre opptak av video med grønnvegg
 • kunne sette grønnveggsopptak sammen med andre opptak
 • forstå og vurdere hvordan grønnveggsteknikk blir brukt kreativt i ulike produksjoner med levende bilder
Produksjon av animasjon

Produksjon av animasjon

Siren Halvorsen
Hvordan planlegge og produsere en animasjon?

Etter fullført læringssti skal du:

 • kjenne til noen animasjonsteknikker
 • planlegge en animasjon gjennom 6 stadier, dokumentere og evaluere prosessen
 • drøfte valg av animasjonsteknikk som fortellergrep i andres og egen animasjonsfilm

Punkter du kan bruke til egenvurdering:

 • Jeg kan kjennetegn på animasjonsteknikkene tegnefilm, cut-out og 3D-animasjon.
 • Jeg kan planlegge en enkel animasjon med utgangspunkt i de ulike fasene av produksjonsprosessen.
 • Jeg forstår og kan diskutere med andre hvordan ulike animasjonsteknikker brukes som virkemiddel for ulike typer budskap.
Merkevarebygging

Merkevarebygging

Tone Hadler-Olsen
I denne læringsstien lærer du hva som kjennetegner en merkevare, og hvordan du kan bruke konkurransemidlene i merkevarebygging.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva merkevare og merkevarebygging er
 • vite hva som kjennetegner en sterk merkevare
 • kjenne til ulike virkemidler i merkevarebygging
 • planlegge bygging av merkevare
 • forstå hvordan forbrukeren kan påvirkes, gjennom kjennskap til forbrukeradferd
 • diskutere/drøfte merkevare i samfunnet
Flerkameraproduksjon

Flerkameraproduksjon

Eva Sophie Wolff-Hansen
Om hvordan gjennomføre en flerkameraproduksjon.

Etter at du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • vite hva en flerkameraproduksjon er
 • kjenne til de ulike fasene i en flerkameraproduksjonsprosess
 • kjenne til sentrale virkemidler i en flerkameraproduksjon
 • kunne jobbe i team og forstå samspillet i en flerkameraproduksjon
 • forstå sammenhengen mellom samarbeidet i produksjonsprosessen og kvaliteten på sluttproduktet
Ungdomskultur før og nå

Ungdomskultur før og nå

Marthe Johanne Moe, Lene Lie
Læringsstien går i dybden på begrepet ungdom og ser på hva som har preget ungdomskulturer gjennom tidene.

Hva vil det si å være en ungdom? Ungdomgenerasjonene har gjennom tidene vært ganske ulike, men de har også hatt noe til felles: De har markert avstand til foreldregenerasjonen på ulikt vis. Når du har fullført denne læringsstien, skal du kunne

 • forklare begrepet "ungdom"
 • beskrive hva som kjennetegner ungdomskulturer
 • reflektere over hva som former en ungdomskultur
 • presentere en valgt subkultur du har fordypet deg i
Ungdomskultur før og no

Ungdomskultur før og no

Marthe Johanne Moe, Lene Lie
Læringsstien går i djupna på omgrepet ungdom og ser på kva som har prega ungdomskulturar gjennom tidene.

Kva vil det seie å vere ein ungdom? Ungdomgenerasjonane har gjennom tidene vore ganske ulike, men dei har også hatt noko til felles: Dei har markert avstand til foreldregenerasjonen på ulikt vis. Når du har fullført denne læringsstien, skal du kunne

 • forklare omgrepet "ungdom"
 • beskrive kva som kjenneteiknar ungdomskulturar
 • reflektere over kva som formar ein ungdomskultur
 • presentere ein vald subkultur du har fordjupa deg i
Lær deg å lære

Lær deg å lære

Marthe Johanne Moe
Kva kan du gjere for å lære betre? Denne læringsstien gir deg fleire konkrete råd.

Kva vil det seie å ha lært noko? Og kva er den beste måten å lære seg noko nytt på? Etter å ha fullført denne læringsstien skal du

 • vite kva det vil seie å ha lært noko
 • kjenne til fleire ulike læringsstrategiar
 • kunne bruke læringsstrategiar på ulike teksttypar
 • forstå kva du kan gjere for å lære betre, sjå samanhengar og gå i djupna