Nasjonal digital læringsarena
Møt et dikt!

Møt et dikt!

Åsa Abusland
En innføring i hvordan du kan nærlese et dikt.

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du kunne
 

 • nærlese et dikt
 • forklare hvordan motiv og virkemidler i et dikt belyser temaet
 • diskutere form og innhold i et dikt med andre
Slik kan du skrive en lyrikkanalyse

Slik kan du skrive en lyrikkanalyse

Åsa Abusland
Mange synes det er vanskelig å skrive lyrikkanalyser. I denne læringsstien får du tips om hvordan du kan gå fram.

Læringsmål

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du kunne

 • bygge opp en enkel skriftlig lyrikkanalyse
 • lage ryddige avsnitt i analyseteksten
 • binde setninger og avsnitt sammen på en god måte
Hva er lyrikk?

Hva er lyrikk?

Åsa Abusland
Fagartikler og oppgaver som gir deg ei innføring i lyrikksjangeren.

I denne læringsstien får du ei innføring i lyrikksjangeren. Når du har jobba med alle stegene, skal du

 • vite hva som kjennetegner lyrikksjangeren
 • kjenne til ulike lyriske sjangre
 • kunne finne og beskrive lyriske virkemidler i lyrikk
 • kunne si noe om hvordan lyrikk blir brukt i ulike sammenhenger
Rus og grenser

Rus og grenser

Karl Henrik Aanesen
Mange ungdommer opplever drikkepress og press for å prøve ulovlige rusmidler. Hvordan kan du sette dine egne grenser og bestemme over eget liv?

Mange ungdommer opplever drikkepress, og det kan være utfordrende å sette egne grenser i møte med rusmidler.

I denne læringsstien skal du

 • få kunnskap om hvordan du kan sette dine egne grenser, og hvorfor grensesetting er viktig
 • reflektere over hvorfor noen ungdommer presser andre til å bruke rusmidler, og hvorfor det kan være vanskelig å stå imot
 • diskutere hva ungdommer kan gjøre for å stå imot press og sette sine egne grenser

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet rus og grenser.

Læringsstien er laget i samarbeid med RUSinfo, som er en offentlig informasjonstjeneste om rusmidler.

Russ og rus

Russ og rus

Karl Henrik Aanesen
Rusmidler har lenge vært en del av russetida. Hvordan påvirker rusmidler russen, og hvordan kan du som russ få en best mulig feiring?

For en del russ er russetida en anledning til å ruse seg. I russetida drikker ungdommene mer enn de pleier, og noen prøver ulovlige rusmidler.

Før russetida kan det derfor være lurt å lære litt mer om rus, og hvordan rusmidler egentlig virker. I denne læringsstien skal du

 • få kunnskap om hvordan rusmidler virker med spesielt fokus på alkohol
 • reflektere over sammenhengen mellom russ og rus, og hvordan du kan bli påvirket av rusmidler
 • utforske hvilke konsekvenser rusmiddelbruk kan få
 • diskutere hvordan du kan få en god russetid og unngå skadevirkninger av rusmidler

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet rus i russetiden.

Læringsstien er laget i samarbeid med RUSinfo, som er en offentlig informasjonstjeneste om rusmidler.

Rus

Rus

Karl Henrik Aanesen
Hvordan virker rusmidler, og hvorfor velger noen å ruse seg? I denne læringsstien skal du jobbe med årsaker, utbredelse og virkninger av rusmidler.

Det finnes mange ulike rusmidler, og det kan være mange ulike årsaker til at noen velger å bruke dem. I denne læringsstien skal du

 • få kunnskap om hvorfor noen bruker rusmidler, og hvordan ulike rusmidler virker
 • reflektere over hvorfor noen velger å ruse seg
 • utforske omfanget av rusmiddelbruk nasjonalt og lokalt
 • diskutere årsaker til rusmiddelbruk, og hva man kan gjøre for å hindre skadevirkninger av rusmidler

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet rus.


Læringsstien er laget i samarbeid med RUSinfo, som er en offentlig informasjonstjeneste om rusmidler.

A/An and The (Indefinite and Definite Articles)

A/An and The (Indefinite and Definite Articles)

Sonja Nygaard Joki
Learn how to use the indefinite (A/An) and definite (The) articles in English.

After completing this learning path, yow will be able to:

 • explain what the indefinite articles are and how they are used
 • explain what the definite article is and how it is used
I dyrehagen – skrifttegn

I dyrehagen – skrifttegn

Luying Wang Belsnes, Ole Fossgård
I denne læringsstien skal du lære de kinesiske skrifttegnene til leksjonen I dyrehagen.

I denne læringsstien skal du lære å skrive og lese de kinesiske skrifttegnene i leksjonen I dyrehagen.

Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

 • kunne skrive de kinesiske tegnene i leksjonen
 • kunne lese og forstå de kinesiske tegnene og ordene i leksjonen
placeholder

Mangfold og endring

Inga Berntsen Rudi
Kulturen er under stadig påvirkning og endring – det har den alltid vært, og slik vil det alltid være.

Kulturen er under stadig påvirkning og endring – det har den alltid vært, og slik vil det alltid være. Nye innslag i kulturen kommer av kontakt med andre kulturer.

Når du har fullført denne læringsstien skal du:

 • kunne gi eksempler på kulturell variasjon i Norge
   
 • kunne si noe om forskjeller på etnisitet og religion
   
 • ha grunnlag for å diskutere fordommer og rasisme
Søk etter kilder

Søk etter kilder

Albertine Aaberge
Strategier for søk og organisering av kilder gir deg et godt grunnlag for å løse problemer.

Etter arbeidet med denne stien skal du

 • vite hva som er typisk for navigasjon og lesing på nett
 • kjenne til og bruke strategier for kildesøk og organisering av kilder
 • forstå hvilken betydning systematisk arbeid med kilder har når du skal løse problemstillinger