Skriv et filmmanus

Skriv et filmmanus

Maren Aftret-Sandal
I denne læringsstien skal du og en medelev samarbeide om å skrive et filmmanus.

Nå skal du samarbeide med en medelev og skrive manus til en oppfølger til kortfilmen "Generation Mars".

Når dere er ferdige med læringsstien, skal dere kunne

 • skrive et manusutkast til en film
 • beskrive fortellingsstrukturen og karakterutviklingen i en film/i et manus
 • bruke samskriving som metode i en skriveprosess
Medier som endrer verden

Medier som endrer verden

Ragna Marie Tørdal, Eva Sophie Wolff-Hansen, Jan-Arve Overland, Jon Hoem, Marte Lindstad Næss
Noen mediehistoriske hendelser og oppfinnelser har fått store konsekvenser for samfunnsutviklingen og endret verden

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til noen sentrale hendelser  i mediehistorien
 • ha fått kjennskap til hvordan medieteknologi har bidratt til å endre samfunnet
 • fått erfaring med hvordan man kan analysere og reflektere rundt et pressebilde fra Vietnamkrigen
 • ha laget en digital presentasjon der du går inn på hvordan en mediehistorisk hendelse har bidratt til å endre samfunnet
Kom i gang med tysk uttale!

Kom i gang med tysk uttale!

Marion Federl
En læringssti med lytte- og uttaleøvinger: alfabet og språklyder.

Nå lærer du

 • å oppdage forskjeller mellom norsk og tysk uttale
 • å uttale de tyske bokstavene

 

Medievaner og bruk av sosiale medier

Medievaner og bruk av sosiale medier

Jan-Arve Overland, Eva Sophie Wolff-Hansen, Albertine Aaberge
En læringssti om unges medievaner og bruk av sosiale medier

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

 • ha reflektert over din egen og andres bruk av sosiale medier
 • ha kjennskap til Erving Goffmans rolleteori og begrepene frontstage og backstage
 • ha laget et videointervju der du går inn på hvordan unge mennesker presenterer seg selv på sosiale medier
 • ha skrevet en drøftende tekst om hvordan sosiale medier påvirker ungdommer i dag
Ytringsfrihetens grenser og hatefulle ytringer
Grunnleggende komposisjonsprinsipper innen foto

Grunnleggende komposisjonsprinsipper innen foto

Christina Listanco Einmo
En innføring i komposisjonsprinsipper ved fotografering.

Hemmeligheten bak gode fotografier er ikke nødvendigvis dyrt utstyr eller kompliserte tekniske løsninger. Å ta gode bilder handler først og fremst om å kunne se motiver og finne den komposisjonen som framhever motivet på best mulig måte. 

 

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du kunne

 • fem grunnleggende komposisjonsprinsipper innen foto: tredelsregelen, linjeføringer, forenkling og eliminering, rytme, og innramming 
 • gjenfinne fem prinsipper i bilder andre har laget, og gjengi hva de uttrykker
 • bruke disse fem prinsippene i ditt eget arbeid
Filmanalyse i tre steg

Filmanalyse i tre steg

Tina Andersson
Læringssti om filmanalyse med fagstoff og analyseoppgave.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • vite hva filmanalyse er, og hvordan du kan gjennomføre en filmanalyse i tre steg
 • kunne gjøre rede for ulike filmbegreper som kan være til hjelp i en analyse
 • kunne gjennomføre en næranalyse av enkeltscener fra en film
 • forstå hvordan du selv kan gjennomføre en filmanalyse etter øvelser knyttet til kortfilmen Snø