Nasjonal digital læringsarena
Psykisk helse

Psykisk helse

Karl Henrik Aanesen
Vi har alle en psykisk helse. Lær mer om hva din egen og andres psykiske helse er, og hva vi kan gjøre for å ta vare på den.

Psykisk helse handler om tankene og følelsene våre. Det handler om hvordan vi har det, og hvordan vi takler utfordringer i hverdagen.

I denne læringsstien skal du

 • ·få kunnskap om psykisk helse, selvfølelse, selvtillit, psykiske hjelpetiltak, gode og dårlige relasjoner, psykiske lidelser og psykiske plager
 • reflektere over hva som påvirker den psykiske helsa vår, hvordan vi kan ta vare på den, og hva vi kan gjøre hvis vi kjenner noen som har det vanskelig
 • utforske ulike psykiske lidelser og få vite hvem du kan ta kontakt med hvis du møter psykiske utfordringer
 • diskutere hva som er god og dårlig psykisk helse, hva som er sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og hva du selv, skolen og samfunnet kan gjøre for å fremme god psykisk helse

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet psykisk helse.

Læringsstien er laget i samarbeid med VIP Psykisk helse i skolen, som arbeider med veiledning og informasjon om psykisk helse.

Sosialisering

Sosialisering

Kristin Sundstrøm
Hva er sosialisering, normer, roller og sosiale arenaer?

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kunne definere, forstå og ta i bruk begreper knyttet til sosialisering
 • kunne gi eksempler på hvilke arenaer sosialisering skjer på
 • kjenne til teorier om sosialisering
 • kunne sammenligne sosialisering i primærgrupper og sekundærgrupper
 • kunne reflektere over hvordan sosialisering påvirker oss gjennom hele livet
Elevdemokratiet

Elevdemokratiet

Eivind Sehested Zakariassen
Denne læringsstien gir en innføring i hva elevdemokrati og elevmedvirkning er. Dere får også tips til hvordan dere skal velge tillitselev.

Etter at dere har gjennomført denne læringsstien, skal dere

 • vite hva elevdemokrati og elevmedvirkning er
 • kunne reflektere rundt hvorfor det er viktig med medvirkning og demokrati i skolen
 • kunne reflektere rundt hvilke egenskaper en tillitselev bør ha
 • kunne gjennomføre valg av tillitselev i samarbeid med kontaktlærer
Søk etter kilder

Søk etter kilder

Albertine Aaberge
Strategier for søk og organisering av kilder gir deg et godt grunnlag for å løse problemer.

Etter arbeidet med denne stien skal du

 • vite hva som er typisk for navigasjon og lesing på nett
 • kjenne til og bruke strategier for kildesøk og organisering av kilder
 • forstå hvilken betydning systematisk arbeid med kilder har når du skal løse problemstillinger
Syrer og baser

Syrer og baser

Thomas Bedin
I denne læringsstien blir du kjent med hva syrer og baser er, du får utforske egenskapene deres og diskutere hvordan de blir brukt.

I denne læringsstien skal du jobbe med syrer og baser. Du skal bli kjent med hva som kjennetegner disse stoffene, og utforske noen syrer og baser som du møter både til daglig og i det framtidige yrket ditt.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • vite hva som menes med syrer og baser
 • vite hva som er sure og basiske løsninger
 • vite hvordan vi kan måle hvor sure eller basiske løsninger er
 • kunne vurdere risikoen ved bruk av syrer og baser
 • kunne forslå tiltak når det skjer uhell ved bruk
Lag et videoessay

Lag et videoessay

Maren Aftret-Sandal
Denne læringsstien hjelper deg å strukturere arbeidet med et videoessay.

I denne læringsstien skal du

 • jobbe grundig med sjangeren videoessay
 • utforske stilistiske grep og virkemiddelbruk i egen produksjon
 • lære å arbeide strukturert med tekstskaping
 • bruke kunnskap om kreditering, sitatrett og lisensiering i egen produksjon

Utforsk fortelleteknikker og virkemidler i medieuttrykk

Utforsk fortelleteknikker og virkemidler i medieuttrykk

Maren Aftret-Sandal
I denne læringsstien skal du utforske og reflektere over valg av fortelleteknikker og virkemidler i egen og andres medieproduksjon.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • forstå hvordan lyd brukt fortelleteknisk og som virkemiddel formidler og forsterker et budskap
 • ha utforsket og testet ut lyd fortelleteknisk og som virkemiddel i egen produksjon
Setningsadverbialer

Setningsadverbialer

Åsa Abusland
Et setningsadverbial er et ord som kan forandre budskapet i en setning helt. Lær deg hvor og hvordan du bruker setningsadverbial.

I denne læringsstien får du en innføring i et setningsledd som vi kaller setningsadverbial. Når du har jobbet med alle stegene, skal du

 • kjenne til hva et setningsadverbial er
 • kunne forklare hvordan setningsadverbial kan forandre betydningen av en setning
 • kunne plassere setningsadverbialer på rett sted i setninger
Sterke verb

Sterke verb

Åsa Abusland, Marion Federl
Lær deg korleis du bøyer sterke verb i nynorsk.

Når du har lært deg reglane og gjort alle øvingane i denne læringsstien, skal du

 • vite kva eit sterkt verb er
 • kjenne reglane for bøying av sterke verb
 • kunne bruke rett form av sterke verb i ein tekst