Analyse av bildefortellinger

Analyse av bildefortellinger

Ragna Marie Tørdal
Bilder består av visuelle tegn som er satt sammen på en måte som samlet uttrykker bildets mening. Tren på å analysere ulike bilder.

Bilder består av visuelle tegn som er satt sammen på en måte som samlet uttrykker bildets mening. Måten vi oppfatter et bilde på, er styrt av sosiale konvensjoner og den konteksten bildet opptrer i.

I denne læringsstien kan du jobbe med ulike tilnærminger til bildeanalyse. Gjør du alle oppgavene, vil du

 • kjenne til ulike bildesjangre og hvilket bruksområde de har
 • kunne identifisere og tolke betydningen av visuelle tegn
 • forstå hvordan sammenhengen mellom form og innhold gir bildet mening
 • kunne gjennomføre en semiotisk analyse av et maleri
 • kunne gjennomføre en diskursanalyse av et pressefoto
 • kunne gjennomføre en retorisk analyse av et reklamebilde
Halvbroren fra roman til fjernsynsdrama (tverrfaglig fordypning)

Halvbroren fra roman til fjernsynsdrama (tverrfaglig fordypning)

Ragna Marie Tørdal
Her kan vg3-elever fordype seg i adapsjon i norsk og mediefag. Utgangspunktet er filmatiserte romaner av Lars Saabye Christensen.

Her kan vg3-elever fordype seg i adapsjon i norsk og mediefag. Utgangspunktet er filmatiserte romaner av Lars Saabye Christensen.

Når du har jobbet med denne tverrfaglige læringsstien, skal du

 • vite hva adapsjon er
 • kjenne til grunnleggende forskjeller mellom fortellerteknikk og virkemidler i litterære fortellinger og filmfortellinger
 • kunne bruke faglige teorier og begreper fra norskfaget og mediefaget i analyse av litterære fortellinger og filmfortellinger
 • kunne reflektere over sammenhenger mellom form og innhold i en roman og et fjernsynsdrama og skrive litterære tolkninger og sammenligninger
 • kunne fordype deg i et tverrfaglig emne på en selvstendig måte
Karakterutvikling i filmen Å vende tilbake

Karakterutvikling i filmen Å vende tilbake

Tina Andersson Jensen, Norgesfilm AS
Her finner du fagstoff, oppgaver og filmklipp der regissør Henrik Martin Dahlsbakken kommenterer scener fra filmen Å vende tilbake.

I dette interaktive filmstudiearket skal du

 • lære om karakterutvikling på film
 • gi en beskrivelse av hvordan karakterene i filmen Å vende tilbake introduseres
 • se filmklipp der regissøren kommenterer utvalgte scener
 • se filmen Å vende tilbake
 • beskrive karakteren Fredrik og reflektere over hva du har lært om karakterutvikling

Før du begynner: Reflekter over hva som menes med karakterutvikling. Kommer du på filmer der karakterene endrer seg utover i filmen?

Analyse av dokumentarfilmer

Analyse av dokumentarfilmer

Ragna Marie Tørdal, Albertine Aaberge, Tina Andersson
Film som handler om faktiske hendelser og personer, kalles dokumentarfilm. Lær om dokumentarsjangre, og analyser noen dokumentarfilmer.

Film som handler om faktiske hendelser og personer, kalles dokumentarfilm. Lær om ulike dokumentarsjangre, og utforsk dramaturgi, fortelleteknikk og virkemidler.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite forskjellen på en dokumentarfilm og en fiksjonsfilm og kjenne til ulike dokumentarsjangre
 • kunne beskrive dramaturgi, fortelleteknikk og bruk av virkemidler i noen dokumentarfilmer og analysere samspillet mellom form og innhold
 • kunne gjennomføre en retorisk analyse av en dokumentarfilm
Mediefortellinger om minoriteter

Mediefortellinger om minoriteter

Ragna Marie Tørdal
Hvilke fortolkningsrammer brukes i nyhetsfortellinger og fiksjonsfortellinger om minoriteter i Norge? Og trenger egentlig alle å være typisk norske?

Hvilke fortolkningsrammer brukes i nyhetsfortellinger og fiksjonsfortellinger om minoriteter i Norge? Må det egentlig være slik at alle nordmenn er typisk norske?

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til noen typiske nyhetsrammer som brukes i fortellinger om minoritetsgrupper i Norge
 • kunne avdekke stereotype forestillinger og fordommer i ulike mediefortellinger
 • kunne reflektere over hva det betyr at norske innvandrere selv forteller sine egne historier
 • vite hva som menes med begrepet "third culture kids" og reflektere over hvilke mediefortellinger som skaper et større "vi"
Næranalyse av anslaget til Sin City

Næranalyse av anslaget til Sin City

Ragna Marie Tørdal
I denne læringsstien lærer du hvordan anslaget til en film er bygd opp, og om hvilken funksjon anslaget har i filmen.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva et anslag er, og forstå hvilken funksjon anslaget har i en film
 • kunne gjennomføre en næranalyse av en kort filmsekvens
 • forstå hvilken funksjon lyssetting, kontraster og farger har i film noir-sjangeren
 • kunne utforme et enkelt storyboard med utgangspunkt i en filmsekvens
Lag wireframes

Lag wireframes

Stina Åshildsdatter Grolid
Lær deg å lage enkle og mer avanserte wireframes for å kunne kommunisere og videreutvikle nettdesign for apper og nettsider.

I denne læringsstien skal du lære

 • hva en low fidelity- og high fidelity-wireframe er
 • hva du må tenke på når du utvikler visuelt innhold for mobilen
 • hvordan du kan lage enkle wireframes
 • hvordan du kan lage mer avanserte wireframes
Norge, nordmenn og det norske i vår tid

Norge, nordmenn og det norske i vår tid

Heidi Mobekk Solbakken
Hva er typisk norsk i dag? Og hvordan kommer tanker om det norske til uttrykk i tekster fra vår egen samtid?

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • kunne identifisere ulike forestillinger om hva som er typisk norsk i eldre tekster og tekster fra vår tid, og se likheter og forskjeller
 • kjenne til aktuelle debatter om «det norske»
 • forstå hvordan ulike kulturuttrykk preger hvordan vi nordmenn oppfatter oss selv og personer som ikke er etnisk norske
Lag video eller infografikk om plagiering

Lag video eller infografikk om plagiering

Maren Aftret-Sandal
Arbeid med Creative Commons-lisenser, og reflekter over hvor grensa går mellom plagiat og inspirasjon.

Når du har jobbet med denne læringsstien, kan du mer om

 • å bruke Creative Commons-lisenser for publisering på nett
 • plagiering og hvor grensene går mellom plagiat og inspirasjon
 • åndsverklovens bestemmelser
 • infografikk og hva det kan brukes til
Stigmatisering og fordommer i mediefortellinger

Stigmatisering og fordommer i mediefortellinger

Ragna Marie Tørdal
Mediefortellinger kan skape respekt og forståelse mellom folk og kulturer, men også stereotypier og fordommer.

Mediefortellinger kan skape respekt og forståelse mellom folk og kulturer, men også stereotypier og fordommer.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva stereotypier er, og hvordan mediefortellinger kan skape og forsterke stereotypier og fordommer
 • kunne reflektere over vanlige stereotypier og fordommer om mennesker som tilhører bestemte samfunnsgrupper eller religioner
 • kunne avsløre stereotypier og fordommer i en mediefortelling
 • forstå hvordan stereotypier og fordommer kan bidra til ytringsfrykt