placeholder

Oppsett av Wordpress med Virtualbox og Ubuntu Server

Tron Bårdgård
Denne læringstien går gjennom prosessen for basisinstallasjon av WordPress ved hjelp av Virtualbox og Ubuntu Server.

Denne guiden (læringsstien) går gjennom alle stegene som trengs for oppsett av WordPress ved hjelp av Virtualbox-virtualisering, Ubuntu Server og installasjon og tilpasning av programvare for å få en fullverdig WordPress-nettside i gang.

For å kunne gjennomføre denne guiden trenger du en datamaskin med mulighet for installasjon av Virtualbox-programvaren. Du trenger tilgang til Internett på denne maskinen.

Fortelleteknikk i bilder

Fortelleteknikk i bilder

Ragna Marie Tørdal, Maren Aftret-Sandal
En praktisk læringssti om bildet og fortelletekniske grep.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til hvordan bilder brukes til ulike formål i medieuttrykk
 • forstå hvordan kameravinkler og bildeutsnitt styrer vår oppfatning av det vi ser
 • kjenne til fortelletekniske grep som bruk av linjer, balanse, farge og symboler
 • kunne tolke budskapet i et bilde ut fra de fortelletekniske grepene som er brukt

 

 

Fortelleteknikk og virkemidler i lyd

Fortelleteknikk og virkemidler i lyd

Tina Andersson Jensen
Denne læringsstien handler om fortelleteknikk og virkemidler i lyd. Lær hvordan du selv kan bruke lyd som virkemiddel i en medieproduksjon.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 

 • forstå hvordan du kan bruke lyd til å fortelle en historie
 • vite hvilke virkemidler du kan bruke når du jobber med lyd
 • ha lært hvordan du kan bruke virkemidler som kontentum, blokk og musikk i en medieproduksjon

 

Livsstilsløgner

Livsstilsløgner

Caroline Nesbø Baker, Thomas Bedin, Ragna Marie Tørdal, Marthe Johanne Moe, Karl Henrik Aanesen, Camilla Øvstebø
Hvem forsøker å påvirke dine livsstilsvalg? Hvilken informasjon får du, og er den sann eller falsk? Undersøk livsstilsreklamer med et kritisk blikk.

Det er mange som forsøker å påvirke dine livsstilsvalg i hverdagen. Undersøk hvordan livsstilsreklamer og livsstilsinformasjon forsøker å påvirke deg, og avslør hva som er sant og hva som ikke stemmer.

I denne læringsstien skal du

 • utforske og reflektere over livsstilreklame og livsstilsinformasjon og undersøke den kildekritisk
 • utforske og reflektere over livsstilstrender og sammenhengen mellom livsstilstrender og et sunt kosthold
 • analysere og sammenligne næringsstoffer i matvarer som kalles «supermat», med «vanlig» mat
 • lære hva livsstilsreklamer er og analysere dem ved hjelp av begreper fra retorikken

Denne læringsstien er tverrfaglig, men den er spesielt relevant i fagene norsk og naturfag.

Digital kommunikasjon i arbeidslivet: e-post

Digital kommunikasjon i arbeidslivet: e-post

Caroline Nesbø Baker, Cathrine Meyer Johansen, Inger Gilje Sporaland
Hvordan kommuniserer du digitalt når du representerer en bedrift? Bli bevisst på ekstern kommunikasjon, og lær å skrive en profesjonell e-post.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • bli bevisst på hvordan du kommuniserer i jobbsammenheng
 • kunne skrive en profesjonell e-post
 • ha laget en bestilling for en kunde
Hva er plast, og hvorfor er den problematisk?

Hva er plast, og hvorfor er den problematisk?

Thomas Bedin
Finn ut hva plast egentlig er, og hvorfor den skaper problemer for oss.

I denne læringsstien skal dere finne ut av hva plast er, og hvilke problemer den kan skape.

Dere skal

 • finne ut hva dere kan om plast fra før
 • lære om hva som kjennetegner plast, og hvordan den er bygd opp kjemisk
 • undersøke egenskapene til plast ved å lage deres egen bioplast
 • diskutere problemer som plasten kan forårsake

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet "Plasten – populær og problematisk".

Ved å jobbe med denne læringsstien vil dere få et faglig grunnlag for å undersøke plast videre – både problemer og løsninger.

Profesjonell kommunikasjon om farger og ulike fargesystem

Profesjonell kommunikasjon om farger og ulike fargesystem

Inger Gilje Sporaland, Ellen Johansen, Kari Roksvaag Rønning
Nøyaktig kommunikasjon om farger er viktig i alt arbeid med fargesetting. Til dette brukes ulike fargesystem, blant annet CMYK og RGB.

Når vi snakker om farger, er det viktig å kunne gjøre dette på en presis måte. RGB og CMYK er to ulike fargesystem som brukes i mediebransjen. Det additive systemet RGB baserer seg på lysfarger og brukes på skjerm. Mens CMYK er trykkfarger.

Læringsmål:

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du:

 • Bli bevisst på hvordan vi kommuniserer om farger
 • Kunne karakterisere en farge i forhold til:
   • kulør (hue)
   • metning (sauration)
   • valør (brightness)
 • Bruke ulike fargeegenskaper til å lage fargepaletter
 • Forstå forskjellen på additiv og subtraktiv fargeblanding
 • Forstå hvordan CMYK og RGB er bygget opp og hvordan grunnfargene brukes i fargeverdier.
 • Kjenne til CIE lab og spesialfarger