Planlegging av persontransport

Planlegging av persontransport

Mette Broen
Her skal vi se på forhold og krav som vi må ta hensyn til når vi planlegger og gjennomfører persontransport.

Her lærer du om alle forhold du må ta hensyn til når du planlegger og gjennomfører et persontransportoppdrag. Du lærer også hvorfor det er viktig og nødvendig med regler, krav og planlegging.

Har du en idé?

Har du en idé?

Albertine Aaberge
Evnen til å skape og utvikle ideer står sentralt i arbeidet med medieuttrykk og kommunikasjon.

Evnen til å skape og utvikle ideer står sentralt i arbeidet med medieuttrykk og kommunikasjon. I denne læringsstien kan du lære deg ulike stategier og teknikker for idéutvikling.

Læringsmål:

 • forstå hva en idé er
 • kjenne til eksempler på hvordan kreativ tenkning har bidratt til nye ideer
 • forstå hvorfor bruk av teknikker for idéutvikling er viktig
 • kunne bruke ulike teknikker for idéutvikling

 

Redaksjonelle og private medieaktører

Redaksjonelle og private medieaktører

Eva Sophie Wolff-Hansen
Hvor går skillet mellom redaksjonelle og private medieaktører?

I arbeidet med denne læringsstien

 • får du kjennskap til hva som kjennetegner og skiller redaksjonelle og private, ikke-redaksjonelle medieaktører
 • får du innsikt i hvordan private medieaktører kan påvirke holdninger og oppfatninger i samfunnet
 • lærer du hvordan kritisk mediekompetanse kan bidra til å mestre og forstå ulike medieuttrykk

Produser et mem som engasjerer

Produser et mem som engasjerer

Ragna Marie Tørdal, Maren Aftret-Sandal, Caroline Nesbø Baker
Memer er enkle og umiddelbare tekster som blir delt og utviklet i et fellesskap. I denne læringsstien lærer du å lage memer som engasjerer.

Memer er enkle og umiddelbare tekster som blir delt og utviklet i et fellesskap. I denne læringsstien lærer du å lage memer som engasjerer.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva et mem er
 • kjenne til ulike virkemidler i memer
 • kunne lage egne memer, alene eller i samarbeid med andre
Analyser internasjonal nyhetsformidling

Analyser internasjonal nyhetsformidling

Ragna Marie Tørdal
Nyhetsstrømmer krysser landegrenser, og strømmen går oftest fra nord til sør. Den som har makt til å definere nyhetsbildet, har makt over opinionen.

Nyhetsstrømmer krysser landegrenser, og strømmen går oftest fra nord til sør. Den som har makt til å definere nyhetsbildet, har makt over opinionen.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til noen internasjonale nyhetsaktører
 • kunne vurdere internasjonale nyhetskriterier og reflektere over hvilke nyheter som når fram til deg som mottaker
 • kunne avsløre og analysere hvordan avsendernes kulturbakgrunn, kunnskap og holdninger påvirker nyhetsdiskursen
 • kunne avsløre og analysere hvordan vinkling, språklige metaforer og visuelle virkemidler blir brukt til å påvirke oppfatningen vår av det som skjer
 • å forstå hvordan vestlige nyhetsaktører påvirker forståelsen vår av land i sør
Mediefortellinger om kropp

Mediefortellinger om kropp

Ragna Marie Tørdal, Caroline Nesbø Baker
Mediefortellinger kan skape respekt og forståelse for kroppslig mangfold, men også bidra til stereotypier og fordommer.

Mediefortellinger kan skape respekt og forståelse for kroppslig mangfold, men også bidra til stereotypier og fordommer.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kunne reflektere over utfordringer som er knyttet til det å være annerledes i mediesamfunnet
 • kunne avdekke mulige stereotypier og fordommer i mediefortellinger som handler om annerledeshet
 • analysere mediefortellinger som bidrar til respekt og toleranse
Mediefortellinger om psykiske utfordringer

Mediefortellinger om psykiske utfordringer

Ragna Marie Tørdal
Psykisk helse handler om hvordan vi har det med oss selv, og hvordan vi takler livets opp- og nedturer.

Psykisk helse handler om hvordan vi har det med oss selv, og hvordan vi takler livets opp- og nedturer.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva psykisk helse handler om, og kjenne til noen psykiske lidelser
 • forstå hvorfor minoritetsstress kan utfordre psykisk helse
 • kunne foreta en kreativ tolking av en mediefortelling om minoritetsstress
 • reflektere over positive og negative sider ved det å synliggjøre psykiske utfordringer i mediene
 • beskrive hvordan mediefortellinger kan bidra til å synliggjøre hvordan det er å leve med tvangstanker
Pornografi og pornofisering

Pornografi og pornofisering

Ragna Marie Tørdal, Caroline Nesbø Baker
Mange unge ser jevnlig pornografiske mediefortellinger på nettet. Hvordan påvirker slike fortellinger selvbildet ditt og måten du kommuniserer på?

Mange unge ser jevnlig pornografiske mediefortellinger på nettet. Hvordan påvirker slike fortellinger selvbildet ditt og måten du kommuniserer på?

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva pornografi er, og hvor utbredt bruk av pornografi er blant unge
 • forstå hvordan pornografiske framstillinger påvirker synet på kropp og seksualitet
 • kunne utforske og reflektere over pornofisering av kommunikasjon i sosiale medier
Mediefortellinger om kjønn og seksuelt mangfold

Mediefortellinger om kjønn og seksuelt mangfold

Ragna Marie Tørdal
Mediefortellinger kan skape respekt og forståelse for kjønnsmessig og seksuelt mangfold, men også bidra til stereotypier og fordommer.

Mediefortellinger kan skape respekt og forståelse for kjønnsmessig og seksuelt mangfold, men også bidra til stereotypier og fordommer.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til begreper som beskriver kjønnsmessig og seksuelt mangfold
 • kunne reflektere over utfordringer som er knyttet til det å være annerledes i mediesamfunnet
 • kunne gjennomføre kritisk analyse av mediefortellinger som handler om kjønn og seksuell orientering
 • kunne skape egne mediefortellinger som bidrar til respekt og toleranse
Offentlighet og mediemangfold

Offentlighet og mediemangfold

Eva Sophie Wolff-Hansen
Hvordan kan du bidra i den offentlige samtalen, og hvorfor er en velfungerende offentlighet avhengig av mediemangfold?

I arbeidet med denne læringsstien skal du

 • få kunnskap om medienes rolle i offentligheten
 • få erfaring med hvordan du selv kan bidra med innlegg i den offentlige debatten
 • få kjennskap til hvordan mediemangfold påvirker offentligheten i Norge
 • drøfte spørsmål knyttet til mediemangfold og offentlighet