Å bruke ulike metoder for konflikthåndtering

Å bruke ulike metoder for konflikthåndtering

Elisabeth Thoresen Olseng
I denne læringsstien skal du reflektere over og øve deg i bruk av ulike metoder for konflikthåndtering.

Hvordan kan vi håndtere konflikter på jobben eller på praksisplassen? I denne oppgaven skal du blant annet reflektere over og øve deg i å bruke ulike metoder for konflikthåndtering.

Utforsk bedriftskulturer

Utforsk bedriftskulturer

Live Marie Toft Sundbye, Tone Hadler-Olsen
Vi utforsker ulike bedriftskulturer. Hva kjennetegner en god bedriftskultur, og hvordan skapes den. Hvilke merverdi gir den bedriften?

I denne læringsstien lærer du om hva bedriftskultur er, og hvordan du kan analysere kulturen på en arbeidsplass. Hvordan skapes en bedriftskultur, og hvordan påvirker den bedriftens ansatte og deres produktivitet? Hvordan kan vi forandre bedriftskulturen dersom vi mener det er nødvendig?

Når du har vært gjennom læringsstien, skal du

 • ha utforsket hva bedriftskultur har å si for serviceyrkene
Skriv essay som Knausgård

Skriv essay som Knausgård

Marthe Johanne Moe
Det går an å trene på å være kreativ og få gode ideer. Lær hvordan du kan skrive en kreativ tekst ved å herme etter en forfatter.

Essayet framstiller gjerne et tema med en spennende innfallsvinkel, får fram nye perspektiver og bruker språklige virkemidler bevisst. Det kan være krevende å få til alt dette.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • ha lært hva et essay er
 • vite hvordan du kan arbeide med å få ideer til en kreativ tekst
 • ha skrevet et essay ved å herme etter forfatteren Karl Ove Knausgård
Å ferdes på isen

Å ferdes på isen

Tone Olavsdotter Mosebø
Å ferdes på isen er fint. Men kan du gjenkjenne usikker is? Og vet du hva du gjør om ulykken er ute?

Isen gjør det mulig å ta mange fine turer. Men skal du ferdes på isen, må du ha kunnskap om når isen er trygg, og du må vite hva du skal gjøre dersom uhellet er ute. Når du har jobba med dette stoffet, skal du kunne:

 • beskrive kjennetegn på trygg og utrygg is
 • vurdere risiko ved ferdsel på is under alle forhold
 • forklare hvordan du kan komme deg opp dersom du faller gjennom isen
 • beskrive hvordan du kan hjelpe andre som har falt gjennom isen
 • utføre riktig førstehjelp ved nedkjøling

God tur på isen!

Hva er etikk?

Hva er etikk?

Karl Henrik Aanesen
En kort innføring i etiske teorier.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva etikk er
 • kunne forklare og bruke sentrale etiske begreper
 • kunne ha saklige diskusjoner om etiske problemstillinger
Hilbes biigá

Hilbes biigá

Tina Andersson Jensen, Norgesfilm AS, Lill Hege Anti, Davvi Girji
Oahpásmuva Marja Bål Nangoi, geahča Hilbes biigá-oanehisfilmma, čilge váikkuhangaskaomiid ja muitalanteknihka ja čále filbmaárvvoštallama.

Introdukšuvdna

 

Go leat geargan dáinna interaktiivva filbmaoahppoárkkain, de galggat

 • diehtit gii Marja Bål Nango lea
 • leat lohkan filbmamáinnašumi ja oaidnán Hilbes biigá-oanehisfilmma
 • leat árvvoštallan filmma muitalanteknihka ja váikkuhangaskaomiid
 • leat čállán árvvoštallama filmma birra

Digaštala vuos dáid gažaldagaid mielohppiin, dahje digaštallet ovttas luohkás:

 • Dovddat go filmmaid mat leat nuoraidkultuvrra, alkoholageahččaladdama ja joavkodeaddima birra?
 • Liikot go dánlágan filmmaide?
 • Lea go erohus leat nuorra stuorragávpogiin nugo Stockholmas ja Oslos unnit báikkiid ektui nugo Ubmis ja Guovdageainnus?
Interaktiivva filbmaoahppoárka Bihttoš-filbmii

Interaktiivva filbmaoahppoárka Bihttoš-filbmii

Tina Andersson Jensen, Norgesfilm AS, Lill Hege Anti, Davvi Girji
Interaktiivva filbmaoahppoárka eksperimentála Bihttoš-dokumentárafilbmii. Filbma govvida rešissevrra Elle-Máijá Tailfeathersa iežas bearašhistorjjá.

Introdukšuvdna

Go leat geargan oahppanbálgáin, de galggat​:

 • máhttit čilget mii eamiálbmot lea, ja diehtit mat vuoigatvuođat máilmmi eamiálbmogiin leat
 • leat oaidnán filmmažiid ja bargan bargobihtáiguin eamiálbmogiid birra
 • diehtit gii filbmadahkki Elle-Máijá Tailfeathers lea
 • leat oaidnán ja analyseren Elle-Máijá Tailfeathersa animerejuvvon Bihttoš-dokumentárafilmma

Ovdabargu:

Sápmelaččat leat Davviriikkaid eamiálbmot. Sullii bealli sámi álbmogis ássá Norggas. Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas ásset maiddái sápmelaččat.

 • Dieđát go eará eamiálbmogiid máilmmis? 
 • Gos sii ásset?
 • Maid filmmaid dahje girjjiid dieđát mat leat eamiálbmogiid birra?
Hilbes biigá

Hilbes biigá

Norgesfilm AS, Tina Andersson
Bli kjent med filmskaper Marja Bål Nango, se kortfilmen Hilbes biigá, beskriv virkemidler og fortelleteknikk og skriv en filmanmeldelse.

Etter å ha gjennomgått dette interaktive filmstudiearket skal du

 • vite hvem Marja Bål Nango er
 • ha lest filmomtale og sett kortfilmen Hilbes biigá
 • ha vurdert filmens fortelleteknikk og virkemidler
 • ha skrevet en anmeldelse av filmen

Diskuter først disse spørsmålene med sidemannen, eller sammen i klassen:

 • Kjenner du til filmer som handler om ungdomskultur, utprøving av alkohol og gruppepress?
 • Liker du denne typen filmer?
 • Er det forskjell på å være ungdom i storbyer som Stockholm og Oslo, sammenlignet med mindre steder som Umeå og Kautokeino?
Mediemakt og aksjonsdemokrati

Mediemakt og aksjonsdemokrati

Ragna Marie Tørdal
Målet med denne læringsstien er å hjelpe deg til å forstå hva makt er, og hvordan medier og andre aktører utøver makt i et demokratisk samfunn.

Hensikten med denne læringsstien er å hjelpe deg til å forstå hva makt er, hvordan medier og andre aktører utøver makt, og til å reflektere over hvordan mediene påvirker deg som individ og det samfunnet du lever i.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • kjenne til noen samfunnsvitenskapelige definisjoner på hva makt er, og hvordan makt kan utøves
 • forstå hvordan medier kan utøve makt i et samfunn, og hvordan medier kan brukes av andre til å utøve makt
 • kunne reflektere over og drøfte ulike sider ved den makten redaksjonelle og sosiale medier har i Norge i dag