For godt til å være sant?

For godt til å være sant?

Marthe Johanne Moe
Noen ganger er en nyhet for god til å være sann. Lær deg å avdekke falske nyheter og hindre spredning.

Hvor mye stoler du på det som dukker opp på sosiale medier? Du og andre deler andres innhold, ofte uten å tenke over om innholdet er sant. I denne læringsstien skal du arbeide med en konkret sak. Etter å ha fullført stien skal du:

 • kunne forklare hva falske nyheter er og hvordan de spres
 • vite hvordan du kan gå fram for å avdekke falske nyheter og hindre at de blir spredt
 • kjenne til hvordan kunnskap i flere fag kan hjelpe deg til å være en kildekritisk og aktiv medborger
Lydens uttrykksrom

Lydens uttrykksrom

Knut Halmrast
Lær om mono og stereo og om mørke og lyse toner.

Når du har jobbet med denne læringstien, skal du

 • kjenne til begreper som beskriver lydens uttrykksrom
 • kunne bruke teknikker for panorering av lyd
 • forstå hvordan ulike lyder kan plasseres og forflytte seg i et lydbilde
 • kunne gjøre gode opptak av stemmer og forklare hvorfor opptakene er gode

 

Bruk først fem minutter sammen med en klassekamerat. Fortell hverandre det dere allerede vet om mono og stereo,  og om kilder til lyse og dype lyder.

Datalab med Windows Server og generisk nettverk

Datalab med Windows Server og generisk nettverk

Tron Bårdgård
I denne læringsstien går vi gjennom oppsett av en fysisk datalab med Windows Server, Windows-klient og nettverk.

I denne guiden (læringsstien) går vi gjennom stegene som trengs for å sette opp en fysisk testlab med Windows Server 2019-servermaskin, Windows 10-klient og nettverk. Oppsettet simulerer sentrale deler av et oppsett som kan være aktuelt for driftsmiljøet til en liten bedrift.

Guiden dekker installasjon av operativsystem, oppsett av grunnleggende nettverk, oppsett av domenekontroller, DNS og DHCP-tjeneste på serveren. Vi ser også på oppretting av OU-er og domenebrukerkontoer. Til slutt i guiden gjør vi første pålogging med domenebrukerkonto på klientmaskinen.

Denne guiden (læringsstien) er en forenklet versjon med mindre fagstoff om tjenestene underveis i veiledningen. Den utvidede versjonen av stien heter «Datalab med Windows Server og generisk nettverk (utvidet)».

For å gjennomføre denne guiden trenger du to datamaskiner (én vil fungere som server, og den andre vil være klient). (Obs: Tidligere operativsystem og data på disse maskinene vil bli slettet i prosessen.) Du trenger en ruter (og tilgang til bruksanvisning eller guide for oppsett) og en svitsj (helst en som støtter VLAN), og du vil trenge nettverkskabler, tastatur, mus og skjerm.
Hvis du har UniFi-basert nettverksutstyr, har vi egne læringsstier for slike oppsett. Snakk med læreren din om hvilken sti du skal følge.

Du trenger internettilgang for ruteren og en minnepenn til å lage installasjonsmedium. (Obs: Eksisterende innhold på minnepennen vil bli slettet i prosessen.)

Datalab med Windows Server og UniFi-nettverk (utvidet)

Datalab med Windows Server og UniFi-nettverk (utvidet)

Tron Bårdgård
Læringsstien går gjennom oppsett av fysisk datalab med Windows Server, klient og UniFi-nettverk. Stien har også fagstoff om tjenestene som settes opp.

I denne guiden (læringsstien) går vi gjennom stegene som trengs for å sette opp en fysisk testlab med Windows Server 2019-servermaskin, Windows 10-klient og UniFi-nettverk. Oppsettet simulerer sentrale deler av et oppsett som kan være aktuelt for driftsmiljøet til en liten bedrift.

Guiden dekker installasjon av operativsystem, oppsett av grunnleggende nettverk, oppsett av domenekontroller, Hyper-V, DNS og DHCP-tjeneste på serveren. Vi ser også på oppretting av OU-er og domenebrukerkontoer. Til slutt i guiden gjør vi første pålogging med domenebrukerkonto på klientmaskinen.

Underveis finner du dessuten fagstoff om tjenestene vi setter opp.

For å gjennomføre denne guiden trenger du to datamaskiner (én vil fungere som server, og den andre er klient). (Obs: Eksisterende operativsystem og data på disse maskinene vil bli slettet i prosessen.) Du trenger en Ubiquiti UniFi-ruter (som USG) og en svitsj (helst også av typen UniFi), og du vil trenge nettverkskabler, tastatur, mus og skjerm.
Hvis du ikke har UniFi-basert nettverksutstyr, har vi egne læringsstier for slike oppsett. Snakk med læreren din om hvilken sti du skal følge.

Du trenger internettilgang til ruteren og en minnepenn som brukes til å lage installasjonsmedium. (Obs: Eksisterende innhold på minnepennen vil bli slettet i prosessen.)

Sosiale relasjoner og inkludering
Hva er stress?

Hva er stress?

Karl Henrik Aanesen, Camilla Øien, Magnus Nordmo
Hva er forskjellen på positivt og negativt stress? Hva er de viktigste årsakene til stress, og hvordan kan du mestre det ?

Mange ungdommer opplever press og stress i hverdagen. Dette stresset kan være både positivt og negativt. Det kan ha mange ulike årsaker og påvirker oss på flere forskjellige måter.

I denne læringstien skal du:

 • lære hva stress er.
 • lære om sammenhengen mellom stress og psykisk helse.
 • reflektere over årsakene til press og stress blant ungdom.
 • diskutere hvordan du og de andre i klassen kan motvirke og mestre negativt stress.

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet press og stress.

Datalab med Windows Server og UniFi-nettverk

Datalab med Windows Server og UniFi-nettverk

Tron Bårdgård
I denne læringsstien går vi gjennom oppsett av fysisk datalab med Windows Server, Windows-klient og UniFi-nettverk.

I denne guiden (læringsstien) går vi gjennom stegene som trengs for å sette opp en fysisk testlab med Windows Server 2019-servermaskin, Windows 10-klient og UniFi-nettverk. Oppsettet simulerer sentrale deler av et oppsett som kan være aktuelt for driftsmiljøet til en liten bedrift.

Guiden dekker installasjon av operativsystem, oppsett av grunnleggende nettverk, oppsett av domenekontroller, Hyper-V, DNS og DHCP-tjeneste på serveren. Vi ser også på oppretting av OU-er og domenebrukerkontoer. Til slutt i guiden gjør vi første pålogging med domenebrukerkonto på klientmaskinen.

Denne guiden (læringsstien) er en forenklet versjon med mindre fagstoff om tjenestene underveis i veiledningen. Den utvidede versjonen heter «Datalab med Windows Server og UniFi-nettverk (utvidet)».

For å gjennomføre denne guiden trenger du to datamaskiner (én vil fungere som server, og den andre er klient). (Obs: Eksisterende operativsystem og data på disse maskinene vil bli slettet i prosessen.) Du trenger en Ubiquiti UniFi-ruter (som USG) og en svitsj (helst også av typen UniFi), og du vil trenge nettverkskabler, tastatur, mus og skjerm.
Hvis du ikke har UniFi-basert nettverksutstyr, har vi egne læringsstier for slike oppsett. Snakk med læreren din om hvilken sti du skal følge.

Du trenger internettilgang til ruteren og en minnepenn som brukes til å lage installasjonsmedium. (Obs: Eksisterende innhold på minnepennen vil bli slettet i prosessen.)

Identitetsutvikling

Identitetsutvikling

Karl Henrik Aanesen
Vi utvikler selvfølelsen, selvtilliten og identiteten vår i samspill med andre. Utforsk hvordan vi utvikler tankene og følelsene våre.

Fra tidlig i barndommen utvikler vi identiteten vår i samspill med menneskene rundt oss. Vi utvikler vårt eget tanke- og følelsesmønster og legger grunnlaget for selvfølelsen og selvtilliten vår.

I arbeidet med denne læringsstien vil du

 • få kunnskap om ulike former for identitet
 • få kunnskap om hvordan sosialisering og normer påvirker identiteten vår
 • utforske hva selvtillit og selvfølelse er, og hvordan tankene og følelsene våre formes
 • reflektere over hvordan vi kan endre negative følelses- og tankemønstre.
 • øve på å aktivisere andre ungdommer og bygge en god selvfølelse og selvtillit

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i flere fag, men noen artikler og oppgaver kan passe spesielt godt i samfunnskunnskap, helse og oppvekstfag og barne- og ungdomsarbeiderfag.

Puslespillet meg

Puslespillet meg

Karl Henrik Aanesen
Hvordan ble du deg? Utforsk de ulike faktorene som har vært med på å forme identiteten din.

Vår identitet er et puslespill med mange forskjellige biter. Utforsk de ulike faktorene som er med på å forme identiteten din. Fordyp deg i de faktorene du tenker er særlig viktige og finn ut mer om dem.

I arbeidet med denne læringsstien vil du

 • reflektere over ulike forståelser av identitet
 • få kunnskap om ulike syn på identitet, epigenetikk og kulturell identitet
 • diskutere hvordan arv og miljø påvirker identiteten vår, og hvordan identitet endrer seg gjennom hele livet
 • lage et kart over egen identitet og reflektere over hvordan identiteten din kan påvirkes av ytre hendelser
 • fordype deg i en viktig faktor som påvirker identiteten din og utforske den videre

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den egner seg som en introduksjon til å jobbe med temaet identitet fra mange ulike faglige synsvinkler. Stien inneholder artikler og oppgaver som for eksempel kan knyttes til samfunnskunnskap, naturfag, norsk og kultur og kommunikasjon.