Digital kommunikasjon i arbeidslivet: e-post

Digital kommunikasjon i arbeidslivet: e-post

Caroline Nesbø Baker, Cathrine Meyer Johansen, Inger Gilje Sporaland
Hvordan kommuniserer du digitalt når du representerer en bedrift? Bli bevisst på ekstern kommunikasjon, og lær å skrive en profesjonell e-post.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • bli bevisst på hvordan du kommuniserer i jobbsammenheng
 • kunne skrive en profesjonell e-post
 • ha laget en bestilling for en kunde
Hva er plast, og hvorfor er den problematisk?

Hva er plast, og hvorfor er den problematisk?

Thomas Bedin
Finn ut hva plast egentlig er, og hvorfor den skaper problemer for oss.

I denne læringsstien skal dere finne ut av hva plast er, og hvilke problemer den kan skape.

Dere skal

 • finne ut hva dere kan om plast fra før
 • lære om hva som kjennetegner plast, og hvordan den er bygd opp kjemisk
 • undersøke egenskapene til plast ved å lage deres egen bioplast
 • diskutere problemer som plasten kan forårsake

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet "Plasten – populær og problematisk".

Ved å jobbe med denne læringsstien vil dere få et faglig grunnlag for å undersøke plast videre – både problemer og løsninger.

Profesjonell kommunikasjon om farger og ulike fargesystem

Profesjonell kommunikasjon om farger og ulike fargesystem

Inger Gilje Sporaland, Ellen Johansen, Kari Roksvaag Rønning
Nøyaktig kommunikasjon om farger er viktig i alt arbeid med fargesetting. Til dette brukes ulike fargesystem, blant annet CMYK og RGB.

Når vi snakker om farger, er det viktig å kunne gjøre dette på en presis måte. RGB og CMYK er to ulike fargesystem som brukes i mediebransjen. Det additive systemet RGB baserer seg på lysfarger og brukes på skjerm. Mens CMYK er trykkfarger.

Læringsmål:

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du:

 • Bli bevisst på hvordan vi kommuniserer om farger
 • Kunne karakterisere en farge i forhold til:
   • kulør (hue)
   • metning (sauration)
   • valør (brightness)
 • Bruke ulike fargeegenskaper til å lage fargepaletter
 • Forstå forskjellen på additiv og subtraktiv fargeblanding
 • Forstå hvordan CMYK og RGB er bygget opp og hvordan grunnfargene brukes i fargeverdier.
 • Kjenne til CIE lab og spesialfarger
Å jobbe som reklamemedarbeider

Å jobbe som reklamemedarbeider

Albertine Aaberge
En læringssti om yrker og arbeidsmetoder i reklamebransjen.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • forstå hvordan arbeidsdelingen er mellom ulike yrkesroller i et reklamebyrå
 • vite hvordan et reklamebyrå planlegger en reklamefilm
 • kjenne til og kunne anvende AIDAS-modellen i eget arbeid

 

Produser profesjonelt for Snapchat

Produser profesjonelt for Snapchat

Eva Sophie Wolff-Hansen, Albertine Aaberge
Produsere journalistikk og reklame for Snapchat.

I arbeidet med denne læringsstien

 • produserer du journalistikk og reklame for Snapchat på en profesjonell måte
 • bruker du formater tilpasset Snapchat
 • lærer du om bruk av algoritmer i markedsføring på sosiale medier

Lag podkast

Lag podkast

Tron Bårgård
Bruk virkemidler som passer sjangeren, og skap nærhet til lytteren.

Etter at du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • vite hva forskjellen er på panel podkast og historiefortellende podkast.
 • kunne vurdere bruk av virkemidler i en bestemt sjanger
 • kunne skape nærhet i lydproduksjoner
 • kunne velge sjanger og treffe en bestemt målgruppe med et podkast-konsept
 • kunne planlegge og gjennomføre produksjon av en podkast
 • forstå hvilke kvaliteter ved en podkast som engasjerer et publikum

Lydredigering

Lydredigering

Gjert Meling
En kort innføring i enkel lydredigering.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • kunne redigere lydopptak og bruke sentrale virkemidler i lyddesign
 • kunne lagre lydprosjekter og eksportere en ferdig miks i et passende filformat
Lyd og lydopptak

Lyd og lydopptak

Gjert Meling
En læringssti der elevene lærer forskjellen på ulike lydtyper og lydopptak ved hjelp av mikrofon.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • kjenne til ulike typer lyd
 • vite forskjellen på ulike mikrofoner og kunne velge den riktige til ditt formål
 • kunne gjøre lydopptak med akseptabel kvalitet

 

Layout

Layout

Kari Roksvaag Rønning
En enkel innføring i layout.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • kjenne til og kunne anvende enkle komposisjonsprinsipper
 • kjenne til og kunne anvende begrepene
  • blikkfang
  • luft
  • gruppering
  • hjelpelinjer og marger