Nasjonal digital læringsarena
Søk etter kilder

Søk etter kilder

Albertine Aaberge
Strategier for søk og organisering av kilder gir deg et godt grunnlag for å løse problemer.

Etter arbeidet med denne stien skal du

 • vite hva som er typisk for navigasjon og lesing på nett
 • kjenne til og bruke strategier for kildesøk og organisering av kilder
 • forstå hvilken betydning systematisk arbeid med kilder har når du skal løse problemstillinger
Syrer og baser

Syrer og baser

Thomas Bedin
I denne læringsstien blir du kjent med hva syrer og baser er, du får utforske egenskapene deres og diskutere hvordan de blir brukt.

I denne læringsstien skal du jobbe med syrer og baser. Du skal bli kjent med hva som kjennetegner disse stoffene, og utforske noen syrer og baser som du møter både til daglig og i det framtidige yrket ditt.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • vite hva som menes med syrer og baser
 • vite hva som er sure og basiske løsninger
 • vite hvordan vi kan måle hvor sure eller basiske løsninger er
 • kunne vurdere risikoen ved bruk av syrer og baser
 • kunne forslå tiltak når det skjer uhell ved bruk
Lag et videoessay

Lag et videoessay

Maren Aftret-Sandal
Denne læringsstien hjelper deg å strukturere arbeidet med et videoessay.

I denne læringsstien skal du

 • jobbe grundig med sjangeren videoessay
 • utforske stilistiske grep og virkemiddelbruk i egen produksjon
 • lære å arbeide strukturert med tekstskaping
 • bruke kunnskap om kreditering, sitatrett og lisensiering i egen produksjon

Utforsk fortelleteknikker og virkemidler i medieuttrykk

Utforsk fortelleteknikker og virkemidler i medieuttrykk

Maren Aftret-Sandal
I denne læringsstien skal du utforske og reflektere over valg av fortelleteknikker og virkemidler i egen og andres medieproduksjon.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • forstå hvordan lyd brukt fortelleteknisk og som virkemiddel formidler og forsterker et budskap
 • ha utforsket og testet ut lyd fortelleteknisk og som virkemiddel i egen produksjon
Setningsadverbialer

Setningsadverbialer

Åsa Abusland
Et setningsadverbial er et ord som kan forandre budskapet i en setning helt. Lær deg hvor og hvordan du bruker setningsadverbial.

I denne læringsstien får du en innføring i et setningsledd som vi kaller setningsadverbial. Når du har jobbet med alle stegene, skal du

 • kjenne til hva et setningsadverbial er
 • kunne forklare hvordan setningsadverbial kan forandre betydningen av en setning
 • kunne plassere setningsadverbialer på rett sted i setninger
Sterke verb

Sterke verb

Åsa Abusland, Marion Federl
Lær deg korleis du bøyer sterke verb i nynorsk.

Når du har lært deg reglane og gjort alle øvingane i denne læringsstien, skal du

 • vite kva eit sterkt verb er
 • kjenne reglane for bøying av sterke verb
 • kunne bruke rett form av sterke verb i ein tekst
Å analysere setninger

Å analysere setninger

Åsa Abusland
I en setningsanalyse finner du ut hva de ulike delene i en setning gjør. Da er det lettere å lage riktige setninger.

Når du har arbeidet med alle stegene i denne læringsstien, skal du

 • vite hva et setningsledd er
 • kjenne til de vanligste leddene du finner i en norsk setning
 • vite hvor i setninger de ulike leddene kan stå
Det-setninger

Det-setninger

Åsa Abusland
I norske setninger er det vanlig å bruke det upersonlige ordet "det" som subjekt i mange setninger. Lær om hvilke regler som gjelder.

I denne læringsstien får du en innføring i hvordan det upersonlege ordet "det" blir brukt som subjekt i mange setninger. Når du har jobbet med stegene i stien, skal du

 • vite hva subjektstvang er
 • forstå hva vi mener med "upersonlige setninger"
 • kunne plassere subjektet "det" på riktig sted i setningen
Hvordan lage gode helsetninger?

Hvordan lage gode helsetninger?

Åsa Abusland
Lær hvordan du lager en helsetning med de vanligste setningsleddene.

I denne læringsstien får du en innføring i hvordan du lager helsetninger på norsk. Når du har jobbet med alle stegene, skal du

 • kjenne til de viktigste setningsleddene i en helsetning
 • vite hvor de ulike setningsleddene skal plasseres i en helsetning
 • kunne skrive ulike helsetninger med subjekt, verbal, objekt og adverbial
Hvordan lage gode leddsetninger?

Hvordan lage gode leddsetninger?

Åsa Abusland
Lær hvordan du lager en leddsetning og setter den sammen med en helsetning.

I denne læringsstien får du en innføring i hvordan du lager leddsetninger på norsk. Når du har jobbet med alle stegene, skal du

 • kjenne til hva en leddsetning er
 • vite hvor de ulike setningsleddene skal plasseres i en leddsetning
 • kunne skrive sammen helsetninger og leddsetninger