Nasjonal digital læringsarena
Advent und Weihnachten

Advent und Weihnachten

Marion Federl
Ein Lernpfad zum Thema Advent und Weihnachten.

Læringsmål

 

 • Du kan gjøre rede for advents- og juletradisjoner i de tysktalende land.
 • Du kan fortelle om egne juletradisjoner i Norge.
Norsk filmhistorie

Norsk filmhistorie

Ragna Marie Tørdal
En rask innføring i ulike epoker og noen sentrale filmer i norsk filmhistorie.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til sentrale filmer og filmprodusenter fra ulike epoker i norsk filmhistorie
 • kunne presentere en sentral film fra norsk filmhistorie for andre
 • forstå hvordan filmer avspeiler tidsånd og tematikk i den tidsperioden de blir til
 • kunne gjøre rede for hvordan filmene gjenspeiler samfunnets syn på kjønnsroller og samliv

 

 

Gå i dybden på Gjengangere

Gå i dybden på Gjengangere

Åsa Abusland
I denne læringsstien skal du se ei dramatisering av Ibsens Gjengangere, diskutere stykket og skrive ei tolkning sammen med resten av klassen.

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til handlinga i Gjengangere
 • kunne diskutere ulike tolkninger av stykket
 • kjenne til den konteksten Gjengangere kom ut i
 • ha skrevet ei tolkning av stykket sammen med resten av klassen
Bildeanalyse

Bildeanalyse

Ragna Marie Tørdal
En læringssti om hvordan du går fram når du blir bedt om å analysere et bilde.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • kjenne til hvordan du beskriver elementene i et bilde på en nøytral måte
 • vite hvordan du kan analysere og tolke et bilde
 • forstå sammenhengen mellom bildeuttrykk og budskap
 • kunne anvende det du har lært, til å tolke visuelle budskap som vi omgir oss med til daglig

 

Psykisk helse

Psykisk helse

Karl Henrik Aanesen
Vi har alle en psykisk helse. Lær mer om hva din egen og andres psykiske helse er, og hva vi kan gjøre for å ta vare på den.

Psykisk helse handler om tankene og følelsene våre. Det handler om hvordan vi har det, og hvordan vi takler utfordringer i hverdagen.

I denne læringsstien skal du

 • få kunnskap om psykisk helse, selvfølelse, selvtillit, psykiske hjelpetiltak, gode og dårlige relasjoner, psykiske lidelser og psykiske plager
 • reflektere over hva som påvirker den psykiske helsa vår, hvordan vi kan ta vare på den, og hva vi kan gjøre hvis vi kjenner noen som har det vanskelig
 • utforske ulike psykiske lidelser og få vite hvem du kan ta kontakt med hvis du møter psykiske utfordringer
 • diskutere hva som er god og dårlig psykisk helse, hva som er sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og hva du selv, skolen og samfunnet kan gjøre for å fremme god psykisk helse

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet psykisk helse.

Læringsstien er laget i samarbeid med VIP Psykisk helse i skolen, som arbeider med veiledning og informasjon om psykisk helse.

Journalistikk i krig

Journalistikk i krig

Ragna Marie Tørdal
I krig er det journalistens oppgave å stille kritiske spørsmål, bevitne det som faktisk skjer, og fortelle ofrenes historie.

I krig er det journalistens oppgave å stille kritiske spørsmål, bevitne det som faktisk skjer, og fortelle ofrenes historie.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva som vanskeliggjør journalisters tilgang til sikre kilder i krig
 • forstå hvor viktig, men farlig, journalistyrket kan være, og hvorfor noen anser journalister som legitime mål i krig
 • kunne reflektere over kravet om objektivitet i journalistikken
 • kunne drøfte etiske dilemmaer som journalister må ta stilling til
Bærekraftig mat

Bærekraftig mat

Thomas Bedin, Camilla Øvstebø, Hege Nikolaisen, Vigdis Haugan
Hva betyr det at maten er bærekraftig og hva bør vi spise for at kostholdet vårt skal være mest muligbærekraftig?

Sette inn artikkel som ikke er synlig i strukturen her?

Nyhetsinnslag om klassens mediebruk

Nyhetsinnslag om klassens mediebruk

Albertine Aaberge
Et tverrfaglig arbeidsoppdrag der elevene skal jobbe med statistikk, journalistikk og videoproduksjon.

I denne tverrfaglige læringsstien skal du jobbe med kompetansemål både fra mediesamfunnet Vg1 og medieuttrykk Vg1. Oppgaven passer godt tidlig i skoleåret.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kunne sammenligne statistikk med eget mediebruk
 • ha forstått og kunne anvende grunnleggende intervjuteknikk
 • ha forstått og kunne avvende kunnskap om nyhetssjangeren i en egen nyhetsproduksjon
 • kunne bruke videokamera til opptak av intervju
 • kunne gjøre opptak med varierte bildeutsnitt
 • kunne utføre enkel kontinuitetsklipping
 • kunne gjøre opptak og lagre produksjonen i riktig format
Har du en idé?

Har du en idé?

Albertine Aaberge
Evnen til å skape og utvikle idéer står sentralt i arbeidet med medieuttrykk og kommunikasjon.

Evnen til å skape og utvikle idéer står sentralt i arbeidet med medieuttrykk og kommunikasjon. I denne læringsstien kan du lære deg ulike stategier og teknikker for idéutvikling.

Læringsmål:

 • forstå hva en idé er
 • kjenne til eksempler på hvordan kreativ tenkning har bidratt til nye idéer
 • forstå hvorfor bruk av teknikker for idéutvikling er viktig
 • kunne bruke ulike teknikker for idéutvikling

Interaktivt filmstudieark til Rebel (Bihttoš)

Interaktivt filmstudieark til Rebel (Bihttoš)

Tina Andersson, Norgesfilm AS
Interaktivt filmstudieark til den eksperimentelle dokumentarfilmen Rebel (Bihttoš). Filmen skildrer regissør Elle-Máijá Tailfeathers' egen familiehistorie.

Etter å ha gjennomgått læringsstien skal du

 • kunne gjøre rede for hva som menes med urfolk, og vite hvilke rettigheter verdens urfolk har
 • ha sett filmklipp og jobbet med oppgaver om urfolk
 • vite hvem filmskaper Elle-Máijá Tailfeathers er
 • ha sett og analysert Elle-Máijá Tailfeathers' animerte dokumentarfilm Rebel (Bihttoš)

Før du begynner:

Samene er Nordens urfolk. Omtrent halvparten av den samiske befolkningen bor i Norge. Det bor også samer i Sverige, Finland og Russland.

 • Kjenner du til andre urfolk i verden?
 • Hvor bor de?
 • Hvilke filmer eller bøker kjenner du til som handler om urfolk?