Nasjonal digital læringsarena

Læringsstier

Nasjonal digital læringsarena

Hva er en læringssti?Lag din egen læringssti »
Placeholder

Læringssti hos NDLA

Læringstier organiserer fagstoff i en bestemt rekkefølge. Du kan finne redaksjonelt kvalitetssikrede læringstier fra NDLA, der læringsaktiviteter er pedagogisk organisert. Stier kan også tilpasses ulike læringssituasjoner. Læringstier kan bygges opp fra bunnen av, men læringsstoff kan også fjernes eller legges til eksisterende læringstier. Ressurser hentes enkelt inn fra NDLA og andre steder på nett.